آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1378‌بیانیه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در دعوت‌ به‌ حضور مردم‌ در روز قدس‌

 

‌بیانیه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در دعوت‌ به‌ حضور مردم‌ در روز قدس‌

مصوب‌ جلسه مورخ 1378/10/10 شورای فرهنگ عمومی

 

     ‌ملت‌ ما ملتی‌ است‌ که‌ باایمان‌ صادقانه‌ اسلامی‌ و در سایة‌ فضل‌ پروردگار، نظام‌ اسلامی‌ را محقق‌ نمود و با استقامت‌ و پافشاری‌ به‌ اهداف‌ والای‌ الهی‌ واستمرار مجدانه‌ به‌ صراط‌ انبیأ و اولیا و ایستادگی‌ در حمایت‌ از مظلومین‌ و ستیزه‌ با ستمگران‌ و مجاهدت‌ در راه‌ قسط‌ و عدل‌ اسلامی‌ توانسته‌ است‌ فروغ‌ امید را دردل‌ محرومان‌ سراسر جهان‌ زنده‌ نگه‌ دارد و ازتهدیدها و فشارها نهراسیده، و با فداکاریهای‌ بسیار پرچم‌ معزز اسلام‌ را برافراشته‌ نگاهداشته‌ است. دشمنی‌ امروز استکبار بخاطر استقلال‌ و بیداری‌ مردم‌ و پایبندی‌ عمیق‌ آنها به‌ اسلام‌ است. روز قدس‌ آخرین‌ جمعه‌ ماه‌ قرآن‌ و صیام، روز وحدت‌ مسلمین‌ و روز حرکت‌ به‌ سمت‌ گسترش‌ ایمان‌ اسلامی‌ و روز حمایت‌ از مبارزات‌ مسلمانان‌ جهان‌ است. شورای‌ فرهنگ‌ عمومی، مردم‌ کشور را به‌ حضور فعال‌ در برگزاری‌ مراسم‌ روز قدس‌ فرا می‌خواند و به‌ یاد امام‌ بزرگواری‌ که‌ احیاگر اسلام‌ در قرن‌ اخیر است‌ از آحاد مردم‌ می‌خواهد همچنان‌ صلابت‌ اسلامی‌ و پایداری‌ ملت‌ مسلمان‌ ایران‌ را با فریادهای‌ تندرآسا بر استکبار جهانی‌ اعلام‌ کنند. انشاءالله‌ مرضی‌ خدای‌ متعال‌ و حافظ‌ سعادت‌ دنیوی‌ و اخروی‌ مسلمانان‌ جهان‌ باشد.