آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1378هیأت‌ نظارت‌ بر نشر کتاب‌ استان‌ خراسان

 

 

هیأت‌ نظارت‌ بر نشر کتاب‌ استان‌ خراسان

مصوب‌جلسه 320 مورخ  1378/4/2 شورای فرهنگ عمومی

 

    ‌مطابق‌ مصوبة‌ سیصد و بیستمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 78/4/2 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ و با توجه‌ به‌ نظر شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ خراسان‌ اعضاءی‌ ذیل‌ برای‌ مدت‌ دو سال‌ به‌ عنوان‌ عضو هیأت‌ نظارت‌ بر نشر کتاب‌ استان‌ خراسان‌ انتخاب‌ می‌شوند.

   حجت‌‌الاسلام‌‌ غلامرضا صدیق‌اروعی، آقای‌ دکتر حسین‌ بهروان، آقای‌ دکتر محمدمهدی‌ رکنی، آقای‌ ذبیح‌الله‌ صاحبکار، آقای‌ دکتر رضا اشرف‌ زاده، حجت‌‌الاسلام‌ آقای‌ علی‌اکبر الهی‌ خراسانی، حجت‌‌الاسلام‌ آقای‌ محمدرضا عطایی‌ (قوچانی)، آقای‌ دکتر رضا فریدحسینی، حجت‌‌الاسلام‌ آقای‌ حسین‌ صابری، آقای‌ دکتر حمیدرضا آقامحمدیان، حجت‌‌الاسلام‌ محمدحسین‌ پژوهنده، آقای‌ کاظم‌ کاهانی‌ فراهانی، آقای‌ مصطفی‌ محدثی‌ خراسانی، حجت‌‌الاسلام‌ مجتبی‌ الهی‌ خراسانی، سرکار خانم‌ طاهره‌ جاویدی، آقای‌ جواد نعیمی، آقای‌ دکتر محمدجعفر یاحقی، حجت‌الاسلام‌ محمد حکیمی، آقای‌ دکتر عوض‌ کوچکی، آقای‌ دکتر سیدمحمود طباطبائی، آیت‌الله‌ محمد واعظ‌ زاده‌ خراسانی، آقای‌ دکتر هادی‌ وکیلی، آقای‌ دکتر حسن‌ علم‌الهدی، آقای‌ دکتر محمود روحانی، حجت‌‌الاسلام‌ آقای‌ علی‌ حکیمی.

 دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی