آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1378‌هیأت‌ نظارت‌ بر نشر کتاب‌ استان‌ کرمان‌

 

هیأت‌ نظارت‌ بر نشر کتاب‌ استان‌ کرمان‌

مصوب‌ جلسه 321 مورخ 1378/4/16 شورای فرهنگ عمومی

 

    در سیصد و بیست ‌و یکمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 78/4/16 موضوع‌ «اسامی‌ پیشنهادی‌ هیأت‌ نظارت‌ بر نشرکتاب‌ استان‌ کرمان» مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و اسامی‌ ذیل‌ به‌ تصویب‌ رسید:

    آقای‌ ایرج‌ شریفی، آقای‌ محمد صباحی، آقای‌ یحیی‌ طالبیان، آقای‌ سید محمد طیبی، آقای‌ حمید رضا علوی، حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین‌‌ سید احمدفخر مهدوی، آقای‌ نصرا... گرامی، آقای‌ محمد علی‌ مختاری‌ اردکانی، سرکارخانم‌ فاطمه‌ مقصودی، حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین‌ علی‌ ملانوری، آقای‌ نعمت‌ا... موسوی، آقای‌ شمس‌الدین‌ نجمی، آقای‌ احمد یوسف‌زاده‌.

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی