آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1378‌بیانیة‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ دربارة‌ ‌خورشید گرفتگی‌ 20 مرداد 1378

 

‌بیانیة‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ دربارة‌ ‌خورشید گرفتگی‌ 20 مرداد 1378

مصوب‌ جلسه مورخ  1378/5/20 شورای فرهنگ عمومی

 

    ‌بیستم‌ مردادماه‌ آخرین‌ خورشیدگرفتگی‌ قرن‌ و تجلی‌ آیه‌ای‌ از آیات‌ خداوند است. علاوه‌ بر شگفتی‌های‌ ویژة‌ این‌ پدیده، سبب‌ وقوع‌ آن‌ در سال‌ پایان‌ قرن‌ و هزارة‌ دوم‌ خصوصیتی‌ منحصر به‌ فرد یافته‌است. شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ فرصت‌ را مغتنم‌ شمرده‌ و نکاتی‌ را در این‌ زمینه‌ یادآور می‌شود:

    1 ـ رسول‌ گرامی‌ اسلام‌ فرمود: انِ‌الشمسِ‌ و القمرِ‌ آیتانِ‌ من‌ آیات‌ا... یجریانِ‌ بتقدیره‌ و ینتهیاتِ‌ الی‌ امره‌ فان‌ انکسفَ‌ احدهُما فبادروا الی‌ مساجدکم‌ للصلوة.

     همانا ماه‌ و خورشید نشانه‌هایی‌ از آیات‌ خداوند هستند که‌ به‌ امر او طلوع‌ و غروب‌ می‌کنند، پس‌ اگر هر یک‌ از آنها کسوف‌ کرد بشتابید جهت‌ ادای‌ نماز به‌ سوی‌ مساجد.

   شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ از مردم‌ مسلمان‌ و متدین‌ دعوت‌ می‌کند تا با حضور گسترده‌ در مساجد و ادای‌ نماز آیات، قدرت‌ و عظمت‌ خداوند بزرگ‌ را سر تعظیم‌ فرود آورند.

    2 ـ رازگشایی‌ اسرار پدیده‌های‌ طبیعی، نقش‌ آنها را در زندگی‌ بشر امروز تغییر داده‌است. انسان‌ گذشته‌ به‌ سبب‌ ناآشنایی‌ با رازهای‌ طبیعت‌ از چنین‌ پدیده‌هایی‌ می‌هراسید و بیم‌ آن‌ داشت‌ که‌ فاجعه‌ای‌ سرنوشت‌ او را رقم‌ زند. اما نگاه‌ انسان‌ امروز به‌ مدد دستاوردهای‌ علمی، از بلوغی‌ فرهنگی‌ نشانه‌ دارد و پدیده‌هایی‌ چنین‌ را از منظر زیبایی‌ شناختی‌ می‌نگرد. عطف‌ توجه‌ همزمان‌ ساکنان‌ زمین‌ به‌ این‌ پدیده، نه‌ حاصل‌ ترس‌ و بیم‌ است‌ و نه‌ همچون‌ دیگر امور زندگی‌ روزمره، از نفع‌ و علائق‌ مادی‌ برمی‌خیزد، بلکه‌ آن‌ را لحظه‌ای‌ (هر چند کوتاه) می‌انگارد تا از زندگی‌ روزمره‌ و دغدغه‌های‌ آن‌ به‌ جهانی‌ فراسو پانهد. لحظه‌ای‌ که‌ در آن‌ وجهی‌ از هستی‌ ما ـ  که‌ در لایه‌های‌ زندگی‌ روزمره‌ پنهان‌ و مغفول‌ می‌ماند ـ  بگونه‌ای‌ دیگر تجربه‌ می‌شود.

   3 ـ بخش‌هایی‌ از سرزمین‌ ایران‌ به‌ دلیل‌ موقعیت‌ ویژه‌ جغرافیایی، شاهد خورشید گرفتگی‌ کامل‌ در زمان‌ نسبتاً‌ طولانی‌ است‌ و لذا افراد بسیاری‌ از دیگر کشورها برای‌ مشاهده‌ این‌ پدیده‌ دراین‌ ایام‌ میهمان‌ کشور ما هستند. امید است‌ متانت‌ و میهمان‌نوازی‌ هموطنان‌ ما، تصویری‌ خوش‌آیند و مطلوب‌ از شأن‌ فرهنگی‌ این‌ ملت‌ بزرگوار، در خاطرة‌ میهمانان‌ ثبت‌ کند.

    4ـ فرزندان‌کنجکاواین‌سرزمین‌مشتاق‌ مشاهدة‌پدیدة‌ خورشیدگرفتگی‌ هستند. همراهی‌ پدران‌ و مادران‌ با فرزندان‌ و ارائه‌ آگاهی‌های‌ لازم‌ دراین‌باره، بهرة‌ آنها را از این‌ پدیده‌ می‌افزاید.

    5 ـ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ از رسانه‌های‌ کشور میخواهد تا به‌ تناسب‌ موقعیت‌ و مخاطب‌ خود، آگاهی‌های‌ علمی‌ و بهداشتی‌ را دراین‌ زمینه‌ به‌ صورت‌ منظم‌ منتشر کنند.

   6 ـ درپایان‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ از مردم‌ شریف‌ ایران‌ می‌خواهد توصیه‌های‌ بهداشتی‌ را رعایت‌ کنند و به‌ویژه‌ از کودکان‌ و بیماران‌ که‌ در این‌ زمینه‌ آسیب‌پذیرند، مراقبت‌ بیشتری‌ به‌ عمل‌ آورند.