آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1377دستورالعمل ‌ضرورت‌ تجلیل‌ از شخصیت‌های‌ ایرانی‌ و اسطوره‌های‌ ملی‌

 

 

دستورالعمل ‌ضرورت‌ تجلیل‌ از شخصیت‌های‌ ایرانی‌ و اسطوره‌های‌ ملی‌

مصوب‌ جلسه 307 شورای فرهنگ عمومی مورخ  1377/10/2

 

     ‌در سیصدوهفتمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 77/10/2شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ موضوع‌ تجلیل‌ از شخصیت‌های‌ ایرانی‌ به‌ عنوان‌ اسطوره‌های‌ ملی‌ در کشورهای‌ آسیای‌ مرکزی‌ که‌ از سوی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ مطرح‌ شده‌ بود بررسی‌ و تصمیمات‌ ذیل‌ به‌ تصویب‌ رسید:

1 ـ تدارک‌ برنامه‌هایی‌ از قبیل‌ برگزاری‌ سمینارها و کنگره‌های‌ علمی‌ و فرهنگی‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ ونیز تهیه‌ برنامه‌های‌ متنوع‌ تلویزیونی‌ با تأکید بر جنبه‌های‌ ایرانی‌ و اسلامی‌ این‌ شخصیتها و تبلیغ‌ و تبیین‌ ابعاد مختلف‌ حضور تاریخی، فرهنگی‌ و دینی‌ کشورمان‌ در مناطق‌ آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز

2 ـ نام‌گذاری‌ میدانها، خیابانهای‌ بزرگ‌ و مراکز بزرگ‌ علمی‌ و ادبی‌ در داخل‌ کشور به‌ نام‌ مفاخر ملی‌ و اسلامی‌ در چارچوب‌ ضوابط‌ مصوب‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌

3 ـ درج‌ اسامی‌ مفاخر فرهنگی‌ کشور در تقویم‌های‌ رسمی‌ سالانه‌

4 ـ تأسیس‌ مراکز یا مدارس‌ ترویج‌ زبان‌ فارسی‌ در کشورهای‌ آسیای‌ میانه‌

5 ـ استفاده‌ و بکارگیری‌ آثار و کتب‌ خطی‌ به‌ جای‌ مانده‌ از شخصیتهای‌ برجستة‌ علمی‌ و ادبی‌ کشورمان‌ و تأکید بر ریشه‌های‌ فرهنگی‌ ایرانی‌ و اسلامی‌

6 ـ برنامه‌ریزی‌ برای‌ تدریس‌ «تاریخ‌ علم‌ و فرهنگ‌ و فرهیختگان‌ علمی‌ وادبی‌ کشورمان» در مدارس‌

7 ـ استقبال‌ از بزرگداشت‌ شخصیتهای‌ شیعی‌ و مفاخرملی‌ و اسلامی‌ کشور در کشورهای‌ دیگر با تأکید بر مشترکات‌ تاریخی‌

8 ـ حفظ‌ و مرمت‌ بناهای‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ مفاخر ملی‌ و اسلامی‌ در کشور و به‌ ثبت‌ رساندن‌ بناهایی‌ که‌ تاکنون‌ ثبت‌ نشده‌ است.

9 ـ سازمان‌ فرهنگ‌ و ارتباطات‌ اسلامی، وزارت‌ امور خارجه، سازمان‌ میراث‌ فرهنگی، وزارت‌ کشور، بعنوان‌ دستگاههای‌ مسئول‌ نسبت‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ و انجام‌ بندهای‌ مربوط‌ اقدام‌ و گزارش‌ عملکرد را به‌ منظور هماهنگی‌ هر شش‌ ماه‌ به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ اعلام‌ نمایند.