آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1377بیانیه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در آستانه‌ ‌سومین‌ دورة‌ انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌

 

 

بیانیه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در آستانه‌ ‌سومین‌ دورة‌ انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌

مصوب‌ جلسه مورخ  1377/7/27 شورای فرهنگ عمومی

 

     ‌بی‌گمان‌ تقدس‌ و معنویت‌ گزینش‌ خبرگان‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، نماد پاک‌ترین‌ نوع‌ رقابت‌ سیاسی‌ است. عرصه‌ای‌ که‌ معیار گزینش‌ در آن‌ علم‌ و تقوا است. چرا که‌ داوطلبان‌ خبرگان‌ رهبری‌ در واقع‌ خود را از آن‌ رو، بر مردم‌ عرضه‌ می‌کنند که‌ عمر را در مسیر کسب‌ علم‌ الهی‌ سپری‌ کرده‌اند. از این‌ منظر انتخابات‌ خبرگان‌ تجلی‌ انضمام‌ حاکمیت‌ خداو مردم‌ در فرهنگ‌ سیاسی‌ جامعة‌ ما تلقی‌ می‌شود و امکان‌ برترین‌ نوع‌ نظارت‌ مردم‌ بر رهبری‌ را فراهم‌ می‌آورد.

    ‌براساس‌ این‌ دیدگاه، شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ لازم‌ می‌داند در آستانه‌ برگزاری‌ سومین‌ دورة‌ انتخابات‌ خبرگان‌ رهبری‌ ضمن‌ دعوت‌ از مردم‌ نجیب‌ ایران‌ و به‌ ویژه‌ فرهنگ‌دوستان‌ و دست‌اندرکاران‌ فرهنگ‌ و هنر کشور برای‌ مشارکت‌ و حضور فعال‌ در صحنة‌ انتخابات‌ اول‌ آبان‌ 1377، توجهات‌ زیر را ابراز دارد:‌

      ‌همچنان‌ که‌ در بیانه‌های‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در آستانة‌ هفتمین‌ دورة‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در اردیبهشت‌ ماه‌ 1376 آمده‌ است‌ درک‌ و کسب‌ مهارت‌های‌ انتخاب‌ و مشارکت‌ در انتخابات‌ به‌ منزلة‌ شاخص‌ اصلی‌ جامعة‌ مدنی‌ فرامادی‌ علاوه‌ بر ایجاد نشاط‌ و امید در جامعه، ضامن‌ ایجاد آرامش‌ اجتماعی‌ است‌ که‌ بستر تعالی‌ فرهنگ‌ کشور است.

     ‌رهنمودهای‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و تفاسیر روشن‌ برخاسته‌ از روح‌ قانون‌ که‌ از سوی‌ ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ ابراز شده‌اند، باید به‌ مثابه‌ سرمشق‌ رفتار نهادهای‌ سیاسی، فرهنگی، قضایی‌ و اجرایی‌ در بالاترین‌ سطوح‌ محسوب‌ شده‌ و انتخابات‌ خبرگان‌ را فراتر از خواست‌ این‌ یا آن‌ جناح‌ سیاسی‌ به‌ طلیعه‌ای‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ مرحله‌ برتری‌ از تعامل‌ گروههای‌ سیاسی‌ و تفاهم‌ ملی‌ مبدل‌ سازد.

     ‌نباید از نظر پنهان‌ داشت‌ که‌ مردم‌ آموزة‌ سعة‌ صدر و طریقت‌ زیستن‌ در فضای‌ خلاق‌ تفاهم‌را از سرمشق‌ رفتار روحانیون، علما، فضلا و فرهنگ‌ آفرینان‌ جامعه‌ خواهند آموخت.

    برهمة‌ آحاد فرهنگیان، هنرمندان، نویسندگان، دست‌اندرکاران‌ رسانه‌های‌ جمعی‌ و مطبوعات‌ است‌ تا براساس‌ این‌ دیدگاه‌ بهره‌های‌ جامعه‌ اسلامی‌ و انقلابی‌ ایران‌ را از موقعیت‌ برگزاری‌ مقتدرانه‌ انتخابات‌ خبرگان‌ فزونی‌ بخشند.

     ‌شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ امیدوار است‌ برگزاری‌ شکوهمند انتخابات، زمینة‌ فکری‌ و اجتماعی‌ تحکیم‌ هر چه‌ بیشتر نهاد رهبری‌ را در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در پی‌ داشته‌ باشد. نهادی‌ که‌ برپایة‌ اصل‌ ولایت‌ فقیه، این‌ میراث‌ ماندگار اندیشه‌های‌ امام‌ راحل‌ (ره)، موجبات‌ پیوند جمهوریت‌ و اسلامیت‌ را در فضای‌ سیاسی‌ و فرهنگی‌ کشور فراهم‌ آورده‌ است.