هیأت‌ نظارت‌ بر نشر کتاب‌ استان‌ قم

مصوب‌ جلسه 300 مورخ 77/6/11 شورای فرهنگ عمومی

 

     ‌در سیصدمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 77/6/11 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ موضوع‌ انتخاب‌ اعضای‌ هیأت‌ بررسی‌ کتاب‌ قم‌ مورد بحث‌ قرار گرفت‌ و اسامی‌ ذیل‌ به‌ تصویب‌ رسید

     آیت‌‌الله‌ محمدهادی‌ معرفت،آیت‌‌الله‌ محمدابراهیم‌ جنتی‌ شاهرودی، حجت‌‌الاسلام‌ محسن‌ غرویان، حجت‌‌الاسلام‌ محسن‌ احمدی، حجت‌‌الاسلام‌ سیف‌الدین‌ محمدی، حجت‌‌الاسلام‌ محمدعلی‌ مهدوی‌راد، حجت‌‌الاسلام‌ جعفر شامخی‌ امیری، حجت‌‌الاسلام‌ محمدباقر تحریری، حجت‌‌الاسلام‌ مصطفی‌ دانش‌ پژوه، حجت‌‌الاسلام‌ عبدالله‌ امیدی‌فر، حجت‌‌الاسلام‌ محمدحسین‌ تشیع، آقای‌ جواد صاحبی، آقای‌ محمود رجبی، حجت‌‌الاسلام‌ رضا مختاری، حجت‌‌الاسلام‌ احمد عابدی، حجت‌‌الاسلام‌ حسین‌ توفیقی، حجت‌‌الاسلام‌ احمد واعظی‌ ،حجت‌‌الاسلام‌ جواد محدثی.

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی