آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1377ابعاد فرهنگی‌ ـ اجتماعی‌ برگزاری‌ مسابقات‌ جام‌جهانی‌‌فوتبال‌ 1998 فرانسه

 

ابعاد فرهنگی‌ ـ  اجتماعی‌ برگزاری‌ مسابقات‌ جام‌جهانی‌‌فوتبال‌ 1998 فرانسه‌

مصوب‌ جلسه 294 مورخ  1377/2/23 شورای فرهنگ عمومی

 

    الف‌ ـ  شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ با توجه‌ به‌ اهمیت‌ ابعاد فرهنگی‌ ـ  اجتماعی‌ برگزاری‌ مسابقات‌ فوتبال‌ جام‌جهانی‌ 1998 و حضور تیم‌ ملی‌ فوتبال‌ ایران‌ در این‌ مسابقات‌ مقرر نمود به‌ منظور بررسی، هدایت‌ و هماهنگی‌ و تدوین‌ سیاستها و برنامه‌های‌ فرهنگی‌ دستگاه‌ها و سازمانهای‌ کشور، شورایی‌ متشکل‌ از نماینگان‌ تام‌الاختیار دستگاه‌ها و سازمان‌ها به‌ شرح‌ ذیل‌ تشکیل‌ گردد:

1.       وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

2.       وزارت‌ امور خارجه‌

3.       وزارت‌ کشور

4.       وزارت‌ اطلاعات‌

5.       وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌

6.       سازمان‌ صداوسیما

7.       سازمان‌ تربیت‌ بدنی‌

8.       فدراسیون‌ فوتبال‌ کشور

9.       شورای‌ عالی‌ جوانان‌

ب‌ ـ  اهداف‌

1 ـ سازماندهی‌ امکانات‌ و معنویات‌ فرهنگی‌ و سیاسی‌ برای‌ حضور هدفدار در بازی‌های‌ جام‌جهانی‌

2 ـ هماهنگی‌ با مسئولان‌ و دست‌اندرکاران‌ بخش‌های‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ رسانه‌ها برای‌ پرداختن‌ به‌ ابعاد گوناگون‌ نتایج‌ جام‌جهانی‌ در جهت‌ هدایت‌ صحیح‌ افکار عمومی‌ و حساسیت‌زدایی‌ نسبت‌ به‌ نتایج‌ آن‌

3 ـ معرفی‌ ایران‌ اسلامی‌ در ابعاد مختلف‌ فرهنگی‌

4 ـ حفظ‌ کیان‌ فرهنگی‌ کشور در جریان‌ برگزاری‌ مسابقات‌ فوتبال‌ جام‌ جهانی‌ در داخل‌ و خارج‌ از کشور

5 ـ تلاش‌ در جهت‌ ترغیب‌ افکار عمومی‌ داخل‌ کشور برای‌ واقع‌نگری‌ و برخورد منطقی‌ با نتایج‌ احتمالی‌ مسابقات‌ فوتبال‌

6 ـ جلب‌ همکاری‌ و همفکری‌ دست‌اندرکاران‌ رسانه‌ها برای‌ پردازش‌ درست‌ و منطقی‌ اخبار و انعکاس‌ مطلوب‌ نتایج‌ مسابقات‌ جام‌جهانی‌

ج‌ ـ  وظایف‌

1 ـ تصویب‌ کلیة‌ برنامه‌های‌ اجرایی‌

2 ـ تعیین‌ وظایف‌ سازمانهای‌ دولتی‌

3 ـ تعیین‌ مؤ‌سسات‌ و سازمانهای‌ غیردولتی‌ مجری‌ برنامه‌ها

4 ـ تدوین‌ مجموعة‌ «راه‌کارهای‌ اجرایی» برای‌ ارائه‌ به‌ دستگاه‌ها و سازمانهای‌ مختلف‌ که‌ به‌ نوعی‌ می‌توانند در حساسیت‌زدایی‌ افکار عمومی‌ جامعه‌ ایفای‌ نقش‌ کنند.

5 ـ تشریح‌ بازتاب‌ اخبار و اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ برگزاری‌ مسابقات‌ و هماهنگی‌ در انعکاس‌ مطالب‌

د ـ  مصوبات‌ این‌ ستاد برای‌ کلیه‌ دستگاه‌های‌ ذیربط‌ لازم‌الاجرا است.

هـ  ـ  تشکیلات‌ این‌ ستاد به‌ شکل‌ و امکانات‌ ویژه‌ در دبیرخانه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ مستقر می‌گردد و فعالیت‌ آن‌ تا یک‌ ماه‌ پس‌ از مسابقات‌ جام‌جهانی‌ ادامه‌ خواهد داشت.

و ـ  همچنین‌ به‌ منظور برنامه‌ریزی‌ فعالیتهای‌ خارج‌ از کشور ستاد ویژه‌ای‌ با حضور سفیر ج.ا.ا در فرانسه، سفیر ج.ا.ا در سازمان‌ یونسکو، رایزن‌ فرهنگی‌ ج.ا.ا در فرانسه، نماینده‌ سازمان‌ تربیت‌ بدنی‌ در فیفا، نماینده‌ وزارت‌ اطلاعات، نماینده‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، دفتر نمایندگی‌ سازمان‌ صداوسیما در پاریس، تشکیل‌ می‌گردد.

    ‌این‌ مصوبه‌ در دویست‌ و نود و چهارمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 77/2/23 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ تصویب‌ شد.