مناطق‌ آزاد تجاری

 

مناطق‌ آزاد تجاری

‌مصوب‌جلسه 239 شورای فرهنگ عمومی مورخ 1375/7/16

 

     ‌در دویست‌ و سی‌ و نهمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 75/7/16 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ دربارة‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ موارد زیر به‌ تصویب‌ رسید:

    ‌با توجه‌ به‌ گسترش‌ مناطق‌ و بنادر آزاد تجاری‌ و صنعتی‌ با هدف‌ مرتفع‌ ساختن‌ نیازهای‌ کشور و حمایت‌ از تولیدات‌ داخلی‌ و ایجاد اشتغال‌ و انتقال‌ دانش‌ فنی‌ و مدیریتی‌ و به‌ منظور تأکید بر حفظ‌ ارزشهای‌ اسلامی‌ و فرهنگی‌ در برنامه‌ریزی‌ این‌ مناطق‌  و در نظر گرفتن‌ آنها به‌ عنوان‌ آینة‌ فرهنگی‌ کشور، این‌ نتایج‌ اخذ شد:

1 ـ توجه‌ به‌ ارزشهای‌ اسلامی‌ و فرهنگی‌  با توجه‌ به‌ اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ کشور، فرهنگ‌ بومی‌ مناطق‌ و تبادل‌ فرهنگی(جهانگردی) در برنامه‌ریزی‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌

2 ـ سازماندهی‌ و گسترش‌ تشکیلات‌ فرهنگی‌ و تبلیغاتی‌ در این‌ مناطق‌ با همکاری‌ و تسهیلات‌ شورای‌ عالی‌ مناطق‌ آزاد

3 ـ پیشنهاد تشکیل‌ هیأتی‌ مرکب‌ از صاحبنظران‌ فرهنگی‌ و نمایندگان‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ برای‌ کمک‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ این‌ مناطق‌

4 ـ پیشنهاد عضویت‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ در شورای‌ عالی‌ مناطق‌ آزاد

5 ـ پیشنهاد حضور یک‌ نفر شخصیت‌ فرهنگی‌ در ترکیب‌ هیأت‌ مدیره‌ مناطق‌ آزاد

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی