آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1375تقدیر از خادمان‌ نمونه‌ فرهنگ‌ عمومی

تقدیر از خادمان‌ نمونه‌ فرهنگ‌ عمومی

 

 

‌تقدیر از خادمان‌ نمونه‌ فرهنگ‌ عمومی

مورخ‌ 1375/12/6

 

      ‌گستردگی‌ دامنه‌ و گوناگونی‌ جلوه‌های‌ فرهنگ‌ عمومی‌ درسرزمین‌ کهن‌ و پهناور ایران‌ و لزوم‌ شناخت‌ ابعاد و ویژگیهای‌ آن‌ برای‌ ارتقا و اشاعه‌ ارزشهای‌ اصیل‌ و تقویت‌ فرهنگ‌ صحیح‌ اسلامی‌ تلاش‌ فراوان‌ طلب‌ می‌کند و آنان‌ که‌ عمر و توانایی‌ خود را در این‌ زمینه‌ مبذول‌ می‌دارند شایستة‌ احترام‌ و اکرام‌ بسیارند.

     ‌این‌ جانب‌ توفیق‌ روزافزون‌ خدمتگزاران‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ را از خداوند متعال‌ خواستارم.*

 

 

                                                                                       اکبر هاشمی‌ رفسنجانی

           رئیس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و

      ‌رئیس‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌  در پایان دورة مسؤولیت جناب آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی تعدادی از اعضای شورای فرهنگ عمومی و دبیرخانه شورا که در طول سال‌های متمادی تلاش مستمر داشتند مورد تقدیر رییس محترم شورای عالی قرار گرفتند.