‌فرهنگ‌ حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌

 

 

‌فرهنگ‌ حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌

مصوب‌جلسه 237 شورای فرهنگ عمومی مورخ 1375/6/19

 

      ‌در دویست‌ و سی‌ و هفتمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 75/6/19 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ به‌ منظور ارتقای‌ آگاهی‌ها و آموزش‌ زیست‌ محیطی‌ عموم‌ مردم، موارد زیر تصویب‌ شد:

1 ـ جلب‌ تشریک‌ مساعی‌ مردم‌ در امر حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ مانند پاک‌ سازی‌ کوهستان‌ها به‌ وسیله‌ مردم‌

2 ـ ایجاد و نهادینه‌ کردن‌ فرهنگ‌ محیط‌ زیست‌ در بین‌ مردم‌ از طریق‌ ایجاد اخلاق، وجدان‌ و باور زیست‌ محیطی‌

3 ـ اختصاص‌ روزها و مناسبتهای‌ خاص‌ و برگزاری‌ برنامه‌های‌ ویژه‌ برای‌ آشنایی‌ عموم‌ به‌ مسائل‌ محیط‌ زیست‌

4 ـ ‌تقویت‌ تشکل‌های‌ مردمی‌ و گروههای‌ طرفدار محیط‌ زیست‌ در چهارچوب‌ قانون‌ و مقررات‌ کشور

5 ـ هماهنگی‌ بین‌ اقدامات‌ فرهنگی‌ ـ  تبلیغی‌ و کارهای‌ ترویجی‌ با اقدامات‌ اجرایی‌ دستگاهها

الف) آموزش‌ دستگاهها و نهادهای‌ دولتی‌ برای‌ رعایت‌ مسائل‌ زیست‌ محیطی‌

ب) برگزاری‌ نشست‌ها و گردهمایی‌ها و سخنرانیها در زمینه‌ حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌

6 ـ آموزش‌ عموم‌ مردم‌ و تنویر افکار عمومی‌ و اذهان‌ نسبت‌ به‌ آلودگی‌ محیط‌ زیست‌ از طریق:

الف) آموزش‌ همگانی‌ به‌ کمک‌ رسانه‌های‌ جمعی‌

ب) تهیه‌ جزوات‌ آموزشی‌ راهنما

ج) بهره‌گیری‌ از مشارکت‌ ائمه‌ جمعه‌ و جماعات‌ در ایجاد فرهنگ‌ حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌

د) تهیه‌ و ساخت‌ فیلمهای‌ سینمایی‌ و زنجیره‌ای‌ و داستان‌ و نمایشنامه‌

هـ ) تهیه‌ کتب‌ داستانی‌ کوتاه‌ و بلند

و) بهره‌گیری‌ از تبلیغات‌ عمومی‌ تصویری‌ و برگزاری‌ جشنواره‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌ در مورد محیط‌ زیست‌

ز) برپایی‌ اردوهای‌ زیست‌ محیطی‌ و آموزش‌ مسائل‌ محیط‌ زیست‌ برای‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ در این‌ اردوها

ح) تهیه‌ مطالب‌ کارشناسی‌ شده‌ برای‌ درج‌ در کتب‌ درسی‌

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی