آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1375‌مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1376 هجری‌ ـ شمسی‌

‌مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1376 هجری‌ ـ شمسی‌

‌مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1376 هجری‌ ـ  شمسی‌

مصوب جلسه 71 مورخ‌ 75/8/14 شورای فرهنگ عمومی

 

ایام مصوب

زمان

روز ماما

15 اردیبهشت

روز بهزیستی

25 تیر

سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

12 آذر

روز پرستار و بهورز

5 جمادی‌الاول

روز طبیعت

13 فروردین

روز جهانی ارتباطات

27 اردیبهشت (برابر با 17 مه)

روز عرفه

9 ذیحجه

روز جهانی گنجینه ومیراث فرهنگی

28اردیبهشت(برابر با 18 مه)

روز نوجوانان و جوانان

8 آبان