آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1375‌اسامی‌ پیشنهادی‌ هیأت‌ نظارت‌ بر کتاب‌ و کتاب‌ کودکان‌

‌اسامی‌ پیشنهادی‌ هیأت‌ نظارت‌ بر کتاب‌ و کتاب‌ کودکان‌

 

‌اسامی‌ پیشنهادی‌ هیأت‌ نظارت‌ بر کتاب‌ و کتاب‌ کودکان‌

مصوب‌جلسه 236 شورای فرهنگ عمومی مورخ  1375/6/5

 

    در دویست‌ و سی‌ و ششمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 75/6/5 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ پیشنهاد معاونت‌ فرهنگی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ مبنی‌ بر تعیین‌ اعضاءی‌ هیأت‌ نظارت‌ بر کتاب‌ و کتاب‌ کودکان‌ مطرح‌ شد و اسامی‌ پیشنهادی‌ که‌ عبارت‌ بودنداز: آقایان‌ آوینی، ارگانی، جواد اژه‌ای، احمد احمدی، انصاری‌لاری، علی‌اکبر پرورش، احمد پورنجاتی، سید رضا تقوی، تبریزی، علی‌ جنتی، محمدباقر حجتی، غلامعلی‌ حدادعادل، حسن‌بیگی، سیداحمد خاتمی، الهی‌خراسانی، خلیجی، رضا داوری‌اردکانی، دعائی، محمدحسن‌ رجبی، رازینی، محمد رجبی، دکتر سبحانی، سید مهدی‌ شجاعی، نادر طالب‌اردوباری، عباد، عالمی، سیدمهدی‌ فهیمی، فاکر، محمود گلزاری، فاضل‌ لاریجانی، محمدجواد لاریجانی، مسیح‌ مهاجری، محمدی‌عراقی، حسین‌ محمدی، عطاءالله‌ مهاجرانی، عباس‌ ملکی، مرتضی‌ میرباقری، دکتر مخبر، عبدالحسین‌ معزی، مهدوی، مرتضی‌ نبوی‌ و مجتبی‌ همدانی‌  با اکثریت‌ آرأ به‌ شرح‌ ذیل‌ تعیین‌ گردیدند و مقرر گردید اسامی‌ این‌ افراد به‌ معاونت‌ فرهنگی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ ابلاغ‌ شود تا با حضور این‌ اشخاص‌ جلسه‌ تشکیل‌ شود و ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ گزارش‌ و پیشنهادها و مشکلات‌ خود را به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ عرضه‌ دارند تا تصمیم‌ نهایی‌ در این‌ باب‌ گرفته‌ شود.

صادق‌ آیینه‌وند ،احمد احمدی، زهرا احمدی‌ (شورای‌ کتاب‌ کودک)، علی‌اصغر احمدی، محمدعلی‌ اردبیلی، جواد اژه‌ای، زهرا افشار، علیرضا برازش، سیمیندخت‌ بهزادپور، نصرالله‌ پورجوادی، احمد پورنجاتی، سیدرضا تقوی، رسول‌ جعفریان، محسن‌ چینی‌فروشان‌ (شورای‌کتاب‌ کودک)، غلامعلی‌ حداد عادل، بهأالدین‌ خرمشاهی، سیدهادی‌ خسروشاهی، رضا داوری‌ اردکانی، حکیمه‌ دبیران، حسین‌ درگاهی، بهمن‌ دری‌ (شورای‌ کتاب‌ کودک)، مصطفی‌ دلشاد تهرانی، ابراهیم‌ دینانی، محمد رجبی، مجتبی‌ رحماندوست، مصطفی‌ رحماندوست‌ (شورای‌ کتاب‌ کودک)، جلال‌ رفیع، فاطمه‌ رمضانزاده‌ ،زهرا رهنورد، حسین‌ زرگری‌ نژاد، سیدمهدی‌ شجاعی‌ (شورای‌ کتاب‌ کودک)، محمدرضا شرفی، علی‌اکبر صادقی‌ رشاد، عباسعلی‌ عمید زنجانی، امیرحسین‌ فردی‌ (شورای‌ کتاب‌ کودک)، حسین‌ غفاری، علی‌ قائمی، محمود گلزاری، سیدسعید لواسانی، جواد محدثی، مصطفی‌ محقق‌ داماد، علیرضا مختارپور، احمد مسجدجامعی، علی‌ مطهری، مهدی‌ مظاهری، عبدالحسین‌ معزی، مسیح‌ مهاجری، حسین‌ میرمحمدصادقی، عبدالله‌ ناصر طاهری، حسین‌ نمازی، فریدون‌ وردی‌ نژاد

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی.