آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1374محورهای اساسی الگوی بررسی وضع فرهنگ عمومی

محورهای اساسی الگوی بررسی وضع فرهنگ عمومی

 

‌محورهای‌ اساسی‌ الگوی‌ بررسی‌ مطالعه‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌

مصوب‌جلسه 213 مورخ  1374/6/6 شورای فرهنگ عمومی

 

1-     شناخت‌ جامعه‌ آماری‌

1-1-          توزیع‌ بر حسب‌ محل‌ سکونت‌

1-2-          ترکیب‌ جنسی‌ و سنی‌ جمعیت‌

1-3-          ترکیب‌ تحصیلی‌

1-4-          ترکیب‌ شغلی‌ و درآمدی‌

1-5-          ترکیب‌ دینی‌ و مذهبی‌

1-6-          ترکیب‌ قومی‌ ـ  زبانی‌

 

2-      آگاهی‌ها، باورها، نگرشها و رفتارهای‌ مذهبی‌

2-1-          باورها و نگرشهای‌ مذهبی‌

2-2-          رفتارهای‌ مذهبی‌

2-3-          انتظارات‌ و طرز تلقی‌ از دین‌

2-4-          روش‌ پاسخ‌ به‌ سؤ‌الات‌ دینی‌

2-5-          مفاهیم‌ ثواب‌ و گناه(رابطه‌ ثواب‌ و گناه‌ با فعالیتهای‌ اجتماعی‌ و ارتباط‌ انسانها با یکدیگر)

2-6-          رابطه‌ اخلاق‌ و مذهب(مردم‌ تا چه‌ حد اخلاق‌ را مقوله‌ دینی‌ می‌دانند. یا اخلاق‌ مردم‌ تا چه‌ حد مبتنی‌ بر دین‌ است)

 

3-      فرهنگ‌ سیاسی (فرآیند توسعه‌ سیاسی‌ یا میزان‌ توسعه‌ یافتگی‌ سیاسی)

3-1-           اعتقاد به‌ دولت‌ و مشروعیت‌ نهادهای‌ سیاسی‌

3-2-          مشارکت‌ سیاسی‌

3-3-          بعد فراملیتی‌ مشارکت‌ سیاسی‌

3-4-          تحزب‌ و تشکل‌ و حساسیت‌ سیاسی‌

3-5-          الگوی‌ تصمیم‌گیری‌ سیاسی‌

3-6-          ملیت‌ گرایی‌ و قوم‌ مداری‌

3-7-          قانون‌ و رفتار قانونی‌

3-8-          روشهای‌ خشونت‌آمیز در سیاست‌

3-9-          آزادی(حدود و جایگاه‌ آن)

 

4-     فرهنگ‌ توسعه‌ اقتصادی‌

4-1-          تمتع‌ و بهره‌وری‌ از طبیعت‌

4-2-          فن‌آوری‌ و نوآوری‌

4-3-          نظم‌ و سازماندهی‌ اقتصادی(منطق‌ کار گروهی، بهبود مدیریت)

4-4-          الگوی‌ تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌

4-5-          انتظارات‌ از دولت(نقش‌ مطلوب‌ اقتصادی‌ دولت)

4-6-          تصور فرد از عدالت‌ اقتصادی‌

4-7-          فرهنگ‌ مصرف‌

5-      باورها، نگرشها و رفتارهای‌ خانوادگی‌

5-1-          معیارها و روشهای‌ ازدواج‌ و همسرگزینی‌

5-2-          زن، مرد و همسر ایده‌آل‌

5-3-          ابعاد و انواع‌ خانواده‌

5-4-          نقش‌ و وظایف‌ افراد خانواده‌

5-5-          الگوها و ارزشهای‌ خانوادگی‌

5-6-          روابط‌ و تفاهم‌ خانوادگی‌

 

6-        روابط‌ و ارزشهای‌ اجتماعی‌

6-1-          اعتماد متقابل‌ عمومی‌

6-2-          مشکلات‌ و آسیب‌های‌ اجتماعی‌

6-3-          پایگاه‌ اجتماعی‌ و عوامل‌ تحرک‌ اجتماعی‌

6-4-          آرزوها و انتظارات‌ و آرمانها

6-5-          خرسندی‌ از زندگی‌

6-6-          نحوه‌ گذران‌ اوقات‌ فراغت‌

6-7-          پوشش‌ و حجاب‌

6-8-          میزان‌ مشارکت‌ اجتماعی‌

6-9-          نظم‌ و انضباط‌ اجتماعی‌

 

7-      رسانه‌های‌ ارتباط‌ جمعی‌

7-1-          رادیو

7-2-          تلویزیون‌

7-3-          سینما و تئاتر

7-4-          مطبوعات‌

7-5-          منابر و خطابه‌ها

7-6-          ویدئو

7-7-          ماهواره‌

7-8-          انتظار از رسانه‌ها، میزان‌ استفاده‌ از رسانه‌ها، کارکرد رسانه‌ها و ...

     ‌این‌ مصوبه‌ در دویست‌ و سیزدهمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 74/6/6 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ مطرح‌ و تصویب‌ شد و مقرر گردید طرح‌ تفصیلی‌ نحوه‌ مطالعه‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌ توسط‌ دبیرخانه‌ آماده‌ و تدوین‌ شود.*


   در برنامة سوم توسعه به منظور شناخت تحولات فرهنگی جامعه، افزایش کارآیی دستگاه‌های فرهنگی، ساماندهی مجموعة فعالیت‌های مؤثر بر فرهنگ عمومی جامعه مطرح و مقرر شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر دو سال یک بار تحولات مربوط به تغییرات فکری و بینشی جامعه را تعیین و برای بررسی در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.