فعالیت های سینمایی

فعالیتهای‌ سینمایی

مصوب‌ 1/3/1374

 

      ‌شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در جلسات‌ دویست‌ و دوم‌ ، مورخ‌ 8/12/73 و دویست‌ و سوم‌ مورخ‌ 22/12/73 با بررسی‌ مضامین‌ برخی‌ از فیلمهای‌ سینمایی‌ ارائه‌ شده‌ در جشنواره‌ 1373 و نیز در جلسة‌ دویست‌ و هفتم‌ مورخ‌ 1/3/74 این‌ محورها را به‌ عنوان‌ آنچه‌ که‌ پرداخت‌ به‌ آنها در فیلمها شرط‌ لازم‌ حمایت‌های‌ مادی‌ و معنوی‌ دولت‌ است، تصویب‌ کرد.

     وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، سازمان‌ صدا و سیما و سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌ موظف‌اند نسبت‌ به‌ طراحی‌ و ایجاد نظامنامه‌ و آیین‌نامه‌ راهبردی‌ سینمایی‌ و ویدئویی‌ و تلویزیونی‌ اقدامات‌ لازم‌ را انجام‌ دهند و همراه‌ با سایر سازمانها و مؤ‌سساتی‌ که‌ در کار فیلم‌سازی‌ فعالیت‌ دارند، ضمن‌ اعمال‌ مفاد این‌ مصوبه‌ از سال‌ 1374 گزارش‌ عملکرد خود را هر ساله‌ به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ ارائه‌ دهند.

1 ـ تربیت‌ هنرمندان‌ با تکیه‌ بر تعهد و ایمان‌ آنها از طریق‌ مراکز آموزش‌ عالی‌ و تقویت‌ بنیة‌ هنری‌ آنها با تعریف‌ دوره‌ کارآموزی‌ نظارت‌ شده‌

2 ـ حمایت‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ از تولیدکنندگان‌ فیلمهای‌ مکتبی‌ و غنی‌ صرفاً‌ بر اساس‌ مواد آیین‌نامه‌ راهبردی‌ تولیدات‌ سینمایی‌ و ویدئویی‌ و تلویزیونی‌

3 ـ تماس‌ مستمر با داستان‌سرایان‌ و فیلمنامه‌ نویسان‌ و فیلم‌سازان‌ کشور و تبادل‌ افکار با آنها دربارة‌ نحوة‌ حمایت‌ از فیلمهایی‌ که‌ در بردارندة‌ این‌ مضامین‌ هستند:

ـ  همگونی‌ و سنخیت‌ با مبانی‌ انقلاب‌ اسلامی‌

ـ  تلاش‌ در جهت‌ تحکیم‌ وحدت‌ ملی‌ و دینی‌ با توجه‌ به‌ ویژگیهای‌ قومی‌ و مذهبی‌ کشور

ـ  ارائه‌ وجوه‌ مختلف‌ علوم‌ و تمدن‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌

ـ  مقابله‌ با خرافات‌ و موهومات، جمود و تحجر فکری‌

ـ  تقویت‌ روحیة‌ انتقاد پذیری‌ و نقادی‌ در شئون‌ مختلف‌ زندگی‌ مردم‌

ـ  ارزش‌ دادن‌ به‌ کار، به‌ تلاش‌ و کوشش‌ برای‌ استقلال‌ و خوداتکایی‌ در عین‌ التزام‌ به‌ کفاف، قناعت‌ و مبارزه‌ با روحیه‌ اتراف‌ و اسراف‌ و تبذیر

ـ  اهتمام‌ به‌ پرورش‌ روح‌ و جسم‌ به‌ عنوان‌ یک‌ ضرورت‌ مهم‌ اجتماعی‌

ـ  تقویت‌ شخصیت‌ و جایگاه‌ واقعی‌ زن‌ مسلمان‌

ـ  تقویت‌ روح‌ اجتماعی‌ و تقدم‌ مصالح‌ جمعی‌ بر منافع‌ فردی‌

ـ  احترام‌ گذاشتن‌ به‌ قانون‌ و نظم‌ عمومی‌

ـ  حمایت‌ از حقوق‌ فردی‌ و اجتماعی‌ مردم‌

ـ  دعوت‌ به‌ خیر و توجه‌ به‌ خصائل‌ مطلوب‌ انسانی. ارزشهای‌ معنوی، مبانی‌ و مواضع‌ اصول‌ دین‌

ـ  مبارزه‌ با ریاکاری، نفاق، تملق‌ و رفاه‌طلبی‌

      ‌بدین‌ ترتیب‌ محمل‌هایی‌ فراهم‌ می‌شود تا جشنواره‌ فیلم‌ جایگاهی‌ برای‌ تبادل‌ افکار و اندیشه‌ها، انتقال‌ تجربه‌ها، محلی‌ برای‌ شکل‌گیری‌ هویت، فرصتی‌ برای‌ ایجاد پیوند با مخاطب‌ و جامعه، امکانی‌ برای‌ ارزیابی‌ هنری‌ و زمینه‌هایی‌ برای‌ کشف‌ استعدادها و خلاقیتها باشد و اولویت‌ استفاده‌ از امکانات‌ انسانی‌ و ابزاری‌ اختصاص‌ یافته‌ در طریق‌ امهات‌ اصول‌ فرهنگی‌ مشخص‌ شود.