آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1374بیانیه اولین گردهمایی شورای فرهنگ عمومی استانها

بیانیه اولین گردهمایی شورای فرهنگ عمومی استانها

بیانیه‌ اولین‌ گردهم‌آیی‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ها

مصوب‌ 1374/4/20

 

     ‌با تأییدات‌ خداوند متعال‌ اولین‌ گردهم‌آیی‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ها  در روزهای‌ 19 و 20 تیرماه‌ 1374 در تهران‌ تشکیل‌ گردید. شرکت‌ کنندگان‌ در این‌ گردهمایی‌ علاوه‌ بر شرکت‌ در چهار اجلاس‌ موضوعی‌ کاری‌ تحت‌ عناوین‌ فرهنگ‌ عمومی‌ و تبلیغات، فرهنگ‌ عمومی‌ و آموزش، فرهنگ‌ عمومی‌ و اقتصاد و توسعه‌ فرهنگی‌ منطقه‌ای‌ این‌ افتخار را داشتند که‌ به‌ حضور مقام‌ معظم‌ رهبری‌ انقلاب‌ اسلامی‌ شرفیاب‌ شوند و از بیانات‌ و رهنمودهای‌ معظم‌له‌ دربارة‌ فرهنگ‌ عمومی‌ بهره‌مند شوند. سخنان‌ حکیمانه‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ تحقیقاً‌ تکلیف‌ پرداختن‌ به‌ امور فرهنگ‌ عمومی‌ را بر دوش‌ همه‌ اعضاءی‌ محترم‌ شورا و مؤ‌سسات‌ و وزارتخانه‌های‌ فرهنگی، سنگین‌تر کرد. امیدواریم‌ با پرداختن‌ به‌ توصیه‌های‌ معظم‌ له‌ ظهور نتایج‌ خوبی‌ را در عرصه‌ فرهنگی‌ کشور شاهد باشیم.

     ‌شرکت‌ کنندگان‌ در گردهمایی‌ با استماع‌ سخنان‌ جمعی‌ از وزیران‌ و اعضاءی‌ محترم‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی، در اجلاسهای‌ کاری‌ موضوعات‌ مورد علاقه‌ خود را در قالب‌ سؤ‌الات‌ مطرح‌ کردند و در معرض‌ پرسش‌ و پاسخ‌ گذاشتند و در مجموع‌ بر این‌ نکات‌ تأکید شد:

1 ـ ضرورت‌ حفظ‌ تبلیغات‌ سنتی‌ مردمی‌ و نیز استفاده‌ از علم‌ تبلیغات‌ و فنون‌ رسانه‌ای‌ با توجه‌ به‌ وابستگی‌ فرهنگ‌ عمومی‌ به‌ تبلیغات‌ در ابعاد سه‌ گانه‌ دینی، سیاسی‌ و تجاری‌

2 ـ ضرورت‌ مشارکت‌ جدی‌ کلیه‌ دستگاههای‌ فرهنگی‌ در شوراهای‌ استانی‌ با تکیه‌ بر علمی‌ و فکری‌ بودن‌ فعالیت‌ آن‌ شوراها و نیز اهمیت‌ تدارک‌ و تأمین‌ امکانات‌ عملی‌ و علمی‌ فعالیت‌ شوراهای‌ استانی‌ از طریق‌ استانداران‌

3 ـ اهمیت‌ نقش‌ آموزش‌ و پرورش‌ و آموزش‌ عالی‌ در ایجاد فرهنگ‌ عمومی‌ بر مبنای‌ معیارهای‌ اسلامی‌

4 ـ لزوم‌ عامل‌ بودن‌ مسئولان‌ و توصیه‌کنندگان‌ به‌ ارزشهای‌ فرهنگی‌ اخلاقی‌ و احکام‌ اسلامی‌ به‌ طور خاص‌

5 ـ اهمیت‌ حصول‌ به‌ توازن‌ بین‌ نیازهای‌ فکری‌ ـ  ذهنی‌ مردم‌ در مناطق‌ مختلف‌ کشور و نیازهای‌ اقتصادی‌ ـ  اجتماعی‌ و توجه‌ به‌ ظرفیت‌ فرهنگی‌ جامعه‌ در پیشبرد برنامه‌های‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌

6 ـ توجه‌ به‌ ویژگیهای‌ فرهنگی‌ مناطق‌ کشور در جریان‌ توسعه‌ با تأکید بر اصل‌ محوری‌ وحدت‌ ملی‌

7 ـ مطرح‌ کردن‌ و پرداختن‌ به‌ توصیه‌های‌ اسلامی‌ به‌ عنوان‌ راه‌ اعتلای‌ فرهنگ‌ کشور

8 ـ ضرورت‌ توجه‌ به‌ آرمانهای‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ از یک‌ سو و وضع‌ موجود فرهنگ‌ عمومی‌ جامعه‌ از سوی‌ دیگر در طراحی‌ برنامه‌های‌ توسعه‌

9 ـ جستجوی‌ استقلال‌ فرهنگی‌ در همه‌ زمینه‌های‌ نرم‌افزاری‌ و سخت‌افزاری‌

10ـ پشتیبانی‌ سیاستها و برنامه‌های‌ اقتصادی‌ از طریق‌ اصلاح‌ و تقویت‌ فرهنگ‌ عمومی‌ برای‌ توفیق‌ و نیل‌ به‌ رشد و توسعه‌

11 ـ ابتدا کردن‌ به‌ توسعه‌ فرهنگی‌ به‌ عنوان‌ کلید توسعه‌ اقتصادی‌

12 ـ اجرای‌ دقیق‌ اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ کشور توسط‌ مسئولان‌ با تدوین‌ شیوه‌نامه‌های‌ اجرایی‌ آن‌ و منشور فرهنگ‌ عمومی‌