آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1373سیاستهای اجرایی منتخبی از اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

سیاستهای اجرایی منتخبی از اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

سیاستهای‌ اجرایی" منتخبی‌ از اصول‌ سیاست‌ فرهنگی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

مصوب‌  1373/3/16  شورای فرهنگ عمومی

مقدمه‌

      ‌شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ برای‌ فراهم‌ آوردن‌ زمینه‌های‌ اجرای‌ توصیه‌های‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ مبنی‌ بر تقویت‌ وجدان‌ کار و انضباط‌ اجتماعی‌ و به‌ منظور فراهم‌ کردن‌ تمهیدات‌ اجرای‌ مفاد مندرج‌ در بندهای‌ 12 و 13 و 14و 21 اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ نظام‌  جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، این‌ سیاست های‌ مشخص‌ و معین‌ را برای‌ اجرا اعلام‌ می‌کند.

 

اصول‌ منتخب‌

بند 12. مقابله‌ با خرافات‌ و موهومات، جمود و تحجر فکری، مقدس‌ مآبی‌ و ظاهرگرایی‌ و مقابله‌ با افراط‌ در تجدد طلبی‌ و خودباختگی‌ در برابر بیگانگان‌ تحت‌ شعار واقع‌گرایی‌

بند 13. ترویج‌ روحیه‌ قیام‌ به‌ قسط‌ و عدالت‌ اجتماعی‌

بند 14. ارزش‌ دادن‌ به‌ کار و اهمیت‌ بخشیدن‌ به‌ تلاش‌ و کوشش‌ در جهت‌ استقلال‌ و خوداتکایی‌ در عین‌ التزام‌ به‌ کفاف، قناعت‌ و مبارزه‌ با روحیه‌ اتراف‌ و اسراف‌ و تبذیر

بند 21. آموزش‌ و تشویق‌ برای‌ تقویت‌ روح‌ اجتماعی‌ و مقدم‌ داشتن‌ مصالح‌ جمعی‌ بر منافع‌ فردی، احترام‌ گذاشتن‌ به‌ قانون‌ و نظم‌ عمومی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ عادت‌ و سنت‌ اجتماعی‌ و پیشقدم‌ بودن‌ دولت‌ در دفاع‌ از حرمت‌ قانون‌ و حقوق‌ اشخاص‌

 

سیاستهای‌ اجرایی‌

     ‌به‌ منظور تبیین، تفهیم‌ و تعمیق‌ نکات‌ مطرح‌ شده‌ و فراهم‌ ساختن‌ جو و فضا و شرایطی‌ که‌ در آن‌ همت‌ تمامی‌ دست‌اندرکاران‌ امور فرهنگی‌ و ظاهراً‌ غیرفرهنگی‌ برای‌ سالهای‌ متمادی‌ معطوف‌ به‌ اجرای‌ آن‌ اصول‌ شود، لازم‌ است‌ این‌ سیاست‌های‌ اجرایی‌ در دستگاههای‌ فرهنگی، آموزشی‌ و تبلیغی‌ و مؤ‌سسات‌ غیرفرهنگی‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شود:

1 ـ پرداختن‌ به‌ موضوعات‌ مطرح‌ شده‌ و مصادیق‌ آنها از دیدگاه‌ اسلام‌ و بررسی‌ وجوه‌ مختلف‌ آن‌ موضوعات‌ توسط‌ همه‌ دستگاهها و افرادی‌ که‌ در اشاعه‌ فرهنگی‌ و معارف‌ اسلامی‌ مسئولیت‌ دارند به‌ نحوی‌ که‌ افراد جامعه‌ از طریق‌ ابزارها و رسانه‌ها همواره‌ در آن‌ موضوعات‌ بیشتر بشنوند و ببینند و اندیشه‌ کنند.

ـ سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌ به‌ عنوان‌ دستگاه‌ محوری‌ در این‌ باره‌ موظف‌ است‌ از طریق‌ هماهنگی‌ با سایر سازمانهای‌ فرهنگی‌ اقدام‌ کند.

2 ـ هر نوع‌ حمایت‌ و پشتیبانی‌ و گزینش‌ و تقدیر از آثار فرهنگ‌ مکتوب‌ کشور به‌ ویژه‌ در زمینه‌های‌ مسائل‌ تاریخی‌ اجتماعی، ادبیات‌ کودکان‌ و داستان‌های‌ بلند به‌ هر صورتی‌ که‌ باشد مستلزم‌ آن‌ است‌ که‌ در آن‌ آثار به‌ موضوعات‌ مورد نظر پرداخته‌ شده‌ باشد.

3 ـ هر نوع‌ حمایت‌ و پشتیبانی‌ و گزینش‌ و تقدیر از تولیدات‌ سینمایی، ویدئویی، برنامه‌های‌ دنباله‌دار تلویزیونی، کارتون‌ و از این‌ قبیل‌ و انتخاب‌ فیلمهای‌ خارجی‌ برای‌ برگردان‌ متن‌ آن‌ به‌ فارسی‌ و ارائه‌ آن‌ از سینماها یا تلویزیون‌ و یا تالارها و ... مستلزم‌ آن‌ است‌ که‌ موضوعات‌ مورد نظر شورا به‌ نحو بایسته‌ در آن‌ لحاظ‌ شده‌ باشد و محور موضوعات‌ آنها به‌ مطالب‌ اصول‌ برگزیده‌ شده‌ برگردد.

4 ـ هر نوع‌ حمایت‌ و پشتیبانی‌ و گزینش‌ و تقدیر و ... از تولیدات‌ هنرهای‌ نمایشی‌ و تجسمی‌و... مستلزم‌ آن‌ است‌ که‌ موضوع‌ اصلی‌ آنها به‌ موارد اعلام‌ شده‌ شورا برگردد.

ـ ‌وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ موظف‌ است‌ به‌ عنوان‌ دستگاه‌ محوری‌ بندهای‌ 2 و 3 و 4 با همکاری‌ سایر مؤ‌سسات‌ مسئول‌ اقدامات‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورد.

5 ـ وجوه‌ مختلف‌ موضوعات‌ مورد نظر شورا را باید دانشمندان‌ و صاحبان‌ اندیشه‌ از دیدگاههای‌ مختلف‌ بحث‌ و بررسی‌ و نقادی‌ کنند تا جامعه‌ از رادیو و تلویزیون، دستگاههای‌ تبلیغاتی، روزنامه‌ها و ... به‌ طور مداوم‌ و صحیح‌ دربارة‌ آنها اطلاعات‌ جدید و غیرتکراری‌ و مفید به‌ دست‌ آورد.

6 ـ اماکن‌ عمومی، میادین‌ و خیابانهای‌ شهرها، جاده‌ها، میادین‌ و تالارهای‌ ورزشی‌ و ... و بخشی‌ از تبلیغات‌ شهری‌ به‌ طور مستمر و با رعایت‌ اصول‌ روانشناسی‌ تبلیغات‌ به‌ تعمیق‌ این‌ موضوعات‌ اختصاص‌ داده‌ شود.

ـ‌ وزارت‌ کشور و سازمان‌ تربیت‌ بدنی‌ مسئولیت‌ اجرای‌ این‌ بند را با توجه‌ به‌ ضوابط‌ مصوب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ به‌ عهده‌ دارند.

7 ـ در بخشی‌ از خطبه‌های‌ ائمه‌ محترم‌ مستمراً‌ به‌ تبیین‌ موضوعات‌ پرداخته‌ شود.

ـ  مسئولیت‌ محوری‌ این‌ بند به‌ عهده‌ سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌ است.

8 ـ در اعطای‌ جوایز به ‌مناسبت‌ مسابقات، بزرگداشت‌ شخصیتها،گزینش‌آثاربرجسته‌ و دادن‌ امتیازات‌ تشویقی‌ به ‌افراد و مؤ‌سسات‌ به‌طورمشخص، ویژگیهای ‌مهم ‌آن ‌موضوعات‌ ملحوظ‌ شود.

ـ  برای‌ انتخاب‌ مؤ‌سسات‌ موفق، دبیرخانه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ طبق‌ ضوابط‌ مصوب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ اقدام‌ کند.

9 ـ برنامه‌ریزی‌ درسی‌ کتب‌ آموزش‌ و پرورش‌ و تولیدات‌ رادیویی‌ و تلویزیونی‌ به‌ ویژه‌ در زمینه‌ برنامه‌های‌ جوانان‌ و نوجوانان‌ و کودکان‌ بازنگری‌ شود و بیشتر به‌ موضوعات‌ مورد علاقه‌ شورا پرداخته‌ شود.

ـ  وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ هر کدام‌ مستقلاً‌ در محدوده‌ وظایف‌ خود مسئولیت‌ اجرای‌ این‌ بند را به‌ عهده‌ دارند.

10ـ دستگاههای‌ ظاهراً‌ غیرفرهنگی‌ موظف‌ هستند در آن‌ قسمت‌ از ارتباطات‌ و برنامه‌های‌ خود که‌ راجع‌ به‌ فرهنگ‌ عمومی‌ است‌ با پرهیز از موضوعات‌ متفرقه‌ به‌ نکات‌ مورد نظر شورا بپردازند.

11 ـ کلیه‌ دستگاههای‌ فرهنگی‌ و ظاهراً‌ غیرفرهنگی‌ موظف‌اند گزارش‌ اقدامات‌ خود را در اجرای‌ مفاد این‌ مصوبه‌ هر سه‌ ماه‌ یک‌ بار به‌ دبیرخانه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ ارسال‌ دارند تا پس‌ از بررسی‌ در شورای‌ فرهنگ‌ عمومی، در شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ مطرح‌ شود.

     ‌این‌ مصوبه‌ در یک‌ مقدمه‌ و 11 بند در صد و هشتاد و پنجمین‌ و صدو هشتاد و ششمین‌ جلسات‌ مورخ‌ 2/3/73 و 16/3/73 به‌ تأیید شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ رسید.