آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1372اساسنامه کانون فرهنگی و هنری مساجد

اساسنامه کانون فرهنگی و هنری مساجد

 

اساسنامة‌ کانون‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مسجد

مصوب‌ جلسه 176 مورخ   1372/7/10 شورای فرهنگ عمومی

 

مقدمه‌

     ‌با اتکال‌ به‌ ذات‌ اقدس‌ باری‌ تعالی‌ و استعانت‌ از درگاه‌ کبریایی‌ و با الهام‌ از تعالیم‌ عالیه‌ اسلام، در جهت‌ اعتلای‌ اهداف‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، با توجه‌ به‌ رهنمودهای‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای(مدظله‌ العالی)، به‌ منظور ادای‌ دین‌ و تکلیف‌ نسبت‌ به‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و خون‌ شهدای‌ گرانقدر اسلام‌ و تحقق‌ اهداف‌ و انگیزه‌های‌ فرهنگی‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسی‌ و سایر مقررات‌ و قوانین‌ موضوعه‌ کشوری‌ و بالاخص‌ تلاش‌ در راستای‌ ترویج‌ و اشاعه‌ فرهنگ‌ و معارف‌ اسلام‌ ناب‌ محمدی(ص) و بِالم‌آل، مقابله‌ اصولی‌ و منطقی‌ با تهاجم‌ فرهنگی‌ منحط‌ و مبتذل، با رعایت‌ ضوابط‌ قانونی، بر طبق‌ شرایط‌ مندرج‌ در این‌ اساسنامه، کانون‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مسجد... تشکیل‌ می‌گردد.

فصل‌ اول‌ ـ  کلیات‌

ماده‌ 1: نام‌ کانون، کانون‌ فرهنگی، هنری‌ ... می‌باشد که‌ برای‌ اختصار در این‌ اساسنامه‌ کانون‌ نامیده‌ می‌شود.

ماده‌ 2: نوع‌ کانون، غیرتجاری‌ و غیرانتفاعی‌ است‌ که‌ با اهداف‌ فرهنگی‌ و هنری‌ تشکیل‌ می‌گردد.

ماده‌ 3: تابعیت‌ کانون، تابعیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ است.

ماده‌ 4: مدت‌ فعالیت‌ کانون، از تاریخ‌ تشکیل‌ (تاریخ‌ صدور مجوز و رسمیت‌ یافتن‌ آن) نامحدود خواهد بود.

ماده‌ 5: مرکز اصلی‌ و نشانی‌ فعلی‌ کانون، استان‌ ..........شهرستان.......... خیابان............. کوچة‌ ........پلاک......می‌باشد و تغییر محل‌ آن‌ در صورت‌ لزوم، فقط‌ با اطلاع‌ و موافقت‌ قبلی‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر کانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد ممکن‌ خواهد بود.

ماده‌ 6: فعالیت‌ کانون‌ در خارج‌ از شبستان‌ مسجد انجام‌ خواهد شد، مگر در موارد استثنایی‌ که‌ با تأیید هیأت‌ امنای‌ کانون‌ بلامانع‌ تشخیص‌ داده‌ شود.

فصل‌ دوم‌ ـ  اهداف‌ و موضوع‌ فعالیت‌

ماده‌ 7: اهداف‌ کلی‌ کانون‌ در راستای‌ تحقق‌ ارزشها و اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ شرح‌ زیر است:

ـ  تبلیغ، گسترش‌ و تعمیق‌ فرهنگ‌ روح‌بخش‌ اسلام‌ و تأکید بر آرمانها و ارزشهای‌ معنوی‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌

ـ  گسترش‌ زمینه‌ مشارکت‌ و مباشرت‌ مردم‌ در امور فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی‌ و غیره‌

ـ  همگانی‌ و عمومی‌ نمودن‌ تمامی‌ عرصه‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌ و تحقق‌ آزادی‌ فعالیتهای‌ فرهنگی‌ مردمی‌

ـ  زمینه‌سازی‌ برای‌ حضور فعال‌ جوانان‌ و نیروهای‌ متعهد در عرصه‌ فعالیتهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ و شناسایی‌ و تربیت‌ استعدادهای‌ درخشان‌ و استفاده‌ از اوقات‌ فراغت‌ جوانان‌ و حفظ‌ و ترویج‌ فرهنگ‌ بسیجی‌

ـ  ارائه‌ و عرضه‌ فعالیتهای‌ فرهنگی، هنری، بر اساس‌ موازین‌ و ضوابط‌ اسلامی‌ و ایجاد جاذبه‌های‌ فرهنگی‌ هنری‌ کانونهای‌ پرتحرک‌ و فعال‌ مذهبی، اجتماعی‌ و مردمی‌ در مقابله‌ با تهاجم‌ فرهنگی‌ مبتذل‌ استکبار و کفر جهانی‌

ماده‌ 8: موضوع‌ فعالیت‌ کانون‌ در جهت‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ یاد شده‌ به‌ شرح‌ زیر است:

(اهداف‌ توسط‌ کانون‌ تنظیم‌ خواهد شد).

ماده‌ 9: کانون‌ می‌تواند در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ و فعالیتهای‌ موضوع‌ اساسنامه، پس‌ از اخذ مجوز از سوی‌ دبیرخانه‌ ستاد عالی‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر کانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد، به‌ عملیات‌ زیر مبادرت‌ نماید:

1. همکاری‌ و اشتراک‌ مساعی‌ با سایر مراکز و مؤ‌سسات‌ مشابه‌ در ارتباط‌ با موضوع‌ فعالیت‌ کانون، تبادل‌ افکار و اندیشه‌ها و مبادله‌ آثار و تولیدات، تشکیل‌ و برگزاری‌ جلسات‌ سخنرانی‌ و سمینارها و نظایر آن‌

2. ارتباط‌ و مشارکت‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ در زمینه‌ امور فرهنگی‌ و هنری‌

3. تهیه‌ و تأمین‌ نیازهای‌ ضروری‌ و تدارک‌ وسایل‌ و ابزار کار وابسته‌ به‌ فعالیت‌ کانون‌ و ایجاد کارگاه‌ و سالنهای‌ نمایش‌

4. تحصیل‌ وام‌ یا اعتبار از اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی، قبول‌ هدایا و مبادرت‌ به‌ هر گونه‌ فعالیت‌ شرعی‌ و قانونی‌ که‌ در انجام‌ مقاصد و تسهیل‌ امور کانون‌ ضروری‌ تشخیص‌ داده‌ شود.

5. برگزاری‌ مسابقات‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ فرهنگی‌ و هنری‌ موضوع‌ فعالیت‌ و اعطای‌ جوایز به‌ برندگان‌ آنها

ماده‌ 10: کلیه‌ فعالیتهای‌ کانون‌ در چهارچوب‌ ضوابط‌ فرهنگی‌ و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های‌ مصوب‌ ستاد عالی‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر کانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد خواهد بود.

فصل‌ سوم‌ ـ  ارکان‌ اصلی‌

ماده‌ 11: ارکان‌ اصلی‌ کانون‌ به‌ شرح‌ زیر است:

الف) هیأت‌ امنا

ب) مدیر مسئول‌

ماده‌ 12: کانون‌ در تاریخ‌ ........... با تصمیم‌ پنج‌ نفر که‌ اولین‌ هیأت‌ امنای‌ کانون‌ را تشکیل‌ داده‌ و این‌ اساسنامه‌ را امضأ نموده‌اند به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ موجودیت‌ نموده‌ است:

1 ـ امام‌ جماعت‌ مسجد، یا نماینده‌ ایشان‌

2ـ یک‌ نفر از هیأت‌ امنای‌ مسجد به‌ انتخاب‌ و معرفی‌ امام‌ جماعت‌

3 ـ مسئول‌ بسیج‌ و در صورت‌ فقدان‌ بسیج‌ یک‌ نفر بسیجی‌ با معرفی‌ پایگاه‌ مقاومت‌ بسیج‌ منطقه‌

4 و 5‌ ـ  دو نفر افراد ذیصلاح‌ در مسائل‌ فرهنگی‌ و هنری‌ به‌ انتخاب‌ امام‌  جماعت‌ مسجد

ماده‌ 13: هیأت‌ امنا که‌ رکن‌ اصلی‌ و مسئول‌ خط‌ مشی‌ و تصمیم‌گیری‌ کانون‌ می‌باشد و بایستی‌ به‌ محض‌ انتخاب‌ به‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ معرفی‌ شوند، دارای‌ وظایف‌ زیر است:

الف) تعیین‌ خط‌ مشی‌ و نظارت‌ بر اجرای‌ برنامه‌ها و انتخاب‌ مدیر مسئول‌ و بازرس‌

ب) بررسی‌ و تصویب‌ بودجه‌ و عملکرد و تراز مالی‌

ج) تصویب‌ برنامه‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌ متناسب‌ با شرایط‌ محلی‌

د) تصویب‌ آیین‌نامه‌های‌ داخلی‌ و دستورالعمل‌ها و روش‌های‌ اجرایی‌ بر اساس‌ ضوابط‌ حاکم‌ بر کانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌  مساجد

هـ ) تصویب‌ و موافقت‌ با پذیرش‌ افراد جهت‌ همکاری‌ و مشارکت‌

و) تعیین‌ روزنامه‌ کثیرالانتشار برای‌ درج‌ آگهی‌های‌ کانون‌

ز) موافقت‌ با جایگزینی‌ اعضاءی‌ هیأت‌ امنا در صورت‌ استعفأ یا فوت‌ و سایر معاذیر قانونی‌ و پیشنهاد تغییر اعضاء با اطلاع‌ و موافقت‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر کانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد

ح) بررسی‌ و تصویب‌ کلیه‌ مواردی‌ که‌ به‌ موجب‌ اساسنامه‌ در صلاحیت‌ هیأت‌ امنا است.

تبصره‌ ـ  رونوشت‌ کلیه‌ مصوبات‌ و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ضوابط‌ و روشهای‌ اجرایي‌ و همچنین‌ گزارش‌ سالانه‌ فعالیتهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ کانون، به‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر کانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد فرستاده‌  خواهد شد.

ماده‌ 14: جلسات‌ هیأت‌ امنا حداقل‌ هر ماه‌ یک‌ بار تشکیل‌ و با حضور اکثریت‌ اعضاء رسمیت‌ خواهد یافت‌ و تصمیمات‌ متخذه‌ با اکثریت‌ آرای‌ اعضاء معتبر خواهد بود و کلیه‌ تصمیمات‌ و مذاکرات‌ در دفتری‌ ثبت‌ و به‌ امضای‌ حاضرین‌ خواهد رسید.

ماده‌ 15: هیأت‌ امنا در اولین‌ جلسه‌ از بین‌ خود یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ رئیس‌ و یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ نایب‌ رئیس‌ و یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ منشی‌ انتخاب‌ خواهد کرد و جلسات‌ متشکله‌ توسط‌ رئیس‌ و در غیاب‌ او توسط‌ نایب‌ رئیس‌ اداره‌ و صورتجلسات‌ توسط‌ منشی‌ ثبت‌ خواهد شد.

تبصره‌ ـ  در صورت‌ عضویت‌ امام‌ جماعت‌ در هیأت‌ امنا، ایشان‌ رئیس‌ هیأت‌ امنا خواهد بود.

ماده‌ 16: مسئول‌ امور اجرایی‌ کانون، مدیر مسئول‌ کانون‌ است‌ که‌ به‌ وسیله‌ هیأت‌ امنا از بین‌ خود یا یکی‌ از افراد واجد شرایط‌ به‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ می‌شود و پس‌ از معرفی‌ به‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر کانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد اشتغال‌ به‌ کار خواهد کرد. انتخاب‌ مجدد او برای‌ دوره‌های‌ بعدی‌ بلامانع‌ است.

ماده‌ 17: هر گونه‌ عزل‌ و تغییر مدیر مسئول‌ و جایگزینی‌ فرد دیگر به‌ جای‌ او، با ذکر ادله‌ به‌ هیأت‌ یادشده‌ و تأیید آن، امکان‌پذیر است.

ماده‌ 18: مدیر مسئول، مسئول‌ اجرایی‌ کانون‌ بوده‌ و در قبال‌ فعالیتهای‌ آن‌ در برابر هیأت‌ امنا و هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ مسئول‌ است‌ و اهم‌ وظایف‌ او به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

الف) اجرای‌ مصوبات‌ هیأت‌ امنا در ارتباط‌ با امور کانون‌

ب) تهیه‌ و تنظیم‌ بودجه، آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها و روشهای‌ اجرایی، تهیه‌ و تنظیم‌ صورت‌ دارایی‌ و دیون‌ و تراز مالی‌ و حسابهای‌ کانون‌ و تهیه‌ گزارش‌ فعالیت‌ سالانه‌

ج) دعوت‌ هیأت‌ امنا و تنظیم‌ دستور جلسات‌ و شرکت‌ در جلسات‌ هیأت‌ امنا با حق‌ رأی‌

د) تحصیل‌ وام‌ یا اعتبار از بانکها و مؤ‌سسات‌ و افتتاح‌ حساب‌ به‌ نام‌ کانون‌ در بانکها و مؤ‌سسات‌ اعتباری‌

هـ ) ارتباط‌ و مشارکت‌ با سایر مؤ‌سسات‌ مشابه‌ در زمینة‌ امور فرهنگی‌ به‌ نمایندگی‌ از طرف‌ هیأت‌ امنا

ز) استخدام‌ کارکنان‌ و متخصصین‌ و کارشناسان‌ و عوامل‌ اجرایی‌ بر اساس‌ آیین‌نامه‌ها و ضوابط‌ اجرایی‌ مصوب‌ هیأت‌ امنا

ح) مراجعه‌ به‌ ادارات‌ دولتی‌ و مؤ‌سسات‌ و شخصیتهای‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ جهت‌ انجام‌ امور کانون‌

ط) تهیه‌ و تدارک‌ ابزار و وسایل‌ مورد نیاز، خرید و فروش‌ و اجاره‌ و عقد قراردادهای‌ لازم، طرح‌ هر گونه‌ دعوای‌ حقوقی‌ و جزایی‌ در مراحل‌ مختلف‌ دادرسی‌ و ارجاع‌ دعوی‌ به‌ داوری‌ و تعیین‌ و انتخاب‌ وکیل‌ با تفویض‌ حق‌ توکیل‌ به‌ غیر و اعطای‌ اختیارات‌ لازمه‌ به‌ وکلا و عزل‌ آنان، حل‌ و فصل‌ دعاوی‌ به‌ صلح‌ و سازش‌

ی) تهیه‌ و تنظیم‌ دفاتر محاسباتی‌ و ثبت‌ درآمدها و هزینه‌ها با استفاده‌ از خدمات‌ حسابداری‌ خبره‌ و مطلع‌

ک) انجام‌ اقدامات‌ و تشریفات‌ قانونی‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ و صدور مجوز و هر اقدام‌ قانونی‌ دیگر که‌ در جهت‌ تسهیل‌ و تسریع‌ امور کانون‌ لازم‌ باشد و در صلاحیت‌ هیأت‌ امنا نباشد، در حدود ضوابط‌ اساسنامه‌ و اقدامات‌ اجرایی‌

ماده‌ 19: هیأت‌ امنا می‌تواند قسمتی‌ از اختیارات‌ خود را به‌ مدیر مسئول‌ تفویض‌ نماید که‌ در این‌ صورت‌ علاوه‌ بر این‌ که‌ مدیر مسئول‌ مجری‌ تصمیمات‌ هیأت‌ امنا خواهد بود در حدود اختیارات‌ تفویضی‌ به‌ جانشینی‌ هیأت‌ امنا اقدامات‌ لازمه‌ را انجام‌ خواهد داد.

ماده‌ 20: مدیر مسئول‌ می‌تواند فردی‌ را به‌ عنوان‌ قائم‌ مقام‌ یا معاون‌ خود انتخاب‌ و قسمتی‌ از اختیارات‌ خود را به‌ وی‌ تفویض‌ نماید. لیکن‌ به‌ هر حال‌ شخصاً‌ در قبال‌ فعالیتهای‌ اجرایی‌ مسئول‌ خواهد بود.

تبصره‌ ـ  انتخاب‌ قائم‌ مقام‌ یا معاون‌ مدیر مسئول‌ بایستی‌ به‌ تأیید هیأت‌ امنا برسد.

 

فصل‌ چهارم‌ ـ  امور مالی‌ و محاسباتی‌ و بازرسی‌

ماده‌ 21: سرمایه‌ و دارایی‌ و منابع‌ درآمد کانون‌ به‌ شرح‌ زیر است:

الف) مبلغ‌ ........... ریال‌ که‌ در بدو تأسیس‌ از طرف‌ هیأت‌ امنا تأمین‌ و پرداخت‌ شده‌ است؛

ب) کلیه‌ اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ و وجوه‌ نقدی‌ که‌ از سوی‌ مؤ‌سسین‌ و سایر اشخاص‌ حقیقی‌ به‌ کانون‌ واگذار شده‌ یا بشود.

ج) وجوه‌ حاصله‌ از دریافت‌ حق‌ عضویت‌ و مشارکت‌ در فعالیتهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ در صورتی‌ که‌ هیأت‌ امنا آن‌ را تصویب‌ نماید.

د) کلیه‌ وجوه‌ نقدی‌ و کمکهای‌ غیرنقدی‌ و ابزار و وسایل‌ که‌ از طرف‌ سازمانها و مؤ‌سسات‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ به‌ کانون‌ واگذار شود.

ماده‌ 22: کلیه‌ اموالی‌ که‌ به‌ کانون‌ واگذار شده‌ و یا بعداً‌ به‌ دارایی‌ آن‌ افزوده‌ شود غیرقابل‌ انتقال‌ است‌ و فقط‌ می‌توان‌ از منافع‌ آن‌ در اجرای‌ اهداف‌ کانون‌ استفاده‌ نمود، مگر در مواردی‌ که‌ با تصمیم‌  و تصویب‌ هیأت‌ امنا و تبدیل‌ به‌ احسن‌ و یا نقل‌ و انتقال‌ و فروش‌ آن‌ با نظر هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر کانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد به‌ مصلحت‌ تشخیص‌ داده‌ شود و یا در صورت‌ انحلال‌ که‌ طبق‌ ماده‌ 31 رفتار خواهد شد.

ماده‌ 23: سال‌ مالی‌ کانون‌ از اول‌ فروردین‌ ماه‌ هر سال‌ شروع‌ و به‌ آخر اسفندماه‌ همان‌ سال‌ خاتمه‌ می‌یابد، مگر سال‌ اول‌ که‌ از تاریخ‌ تأسیس‌ آغاز می‌شود. هیأت‌ امنا در پایان‌ هر سال‌ و حداکثر 2 ماه‌ پس‌ از انقضای‌ سال‌ مالی‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ عملکرد کانون‌ و تصویب‌ آن‌ و نیز تعیین‌ خط‌ مشی‌ و برنامه‌ سال‌ آتی‌ و تهیه‌ گزارش‌ عملکرد فرهنگی‌ و هنری‌ تشکیل‌ جلسه‌ خواهد داد.

ماده‌ 24: کلیه‌ چکها، اوراق‌ و اسناد بهادار و قراردادها با امضای‌ مدیرمسئول‌ و یکی‌ از اعضاءی‌ هیأت‌ امنا(به‌ انتخاب‌ هیأت) متفقاً‌ و با مهر کانون‌ معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات‌ فقط‌ با امضای‌ مدیر مسئول‌ و مهر کانون‌ انجام‌ خواهد یافت. در غیاب‌ هر یک‌ از این‌ دو، صاحب‌ امضای‌ مجاز دیگر، از سوی‌ هیأت‌ امنا تعیین‌ و معرفی‌ خواهد گردید.

ماده‌ 25: به‌ منظور بازرسی‌ و نظارت‌ بر امور مالی‌ و رسیدگی‌ به‌ دفاتر و اسناد و حسابها و اعلام‌ نظر دربارة‌ ترازنامه‌ و صورت‌ دارایی‌ و بدهی‌ و نظارت‌ بر فعالیتها و عملکرد کانون، هیأت‌ امنا از بین‌ خود یا خارج‌ یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ بازرس‌ اصلی‌ و یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ بازرس‌ علی‌البدل‌ در اولین‌ جلسه‌ خود به‌ مدت‌ یک‌ سال‌ انتخاب‌ خواهد کرد. انتخاب‌ بازرس‌ اصلی‌ و علی‌البدل‌ بایستی‌ به‌ اطلاع‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر کانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد برسد.

ماده‌ 26: بازرس‌ بدون‌ این‌ که‌ بتواند به‌ طور مستقیم‌ در امور اجرایی‌ دخالت‌ نماید موظف‌ است‌ در صورت‌ مشاهدة‌ قصور یا تخلف‌ و یا تقصیر در کانون‌ فوراً‌ و بدون‌ فوت‌ وقت‌ مراتب‌ را به‌ هیأت‌ امنا اعلام‌ نماید و عنداللزوم‌ موضوع‌ را به‌ اطلاع‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر کانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد برساند. در غیر این‌ صورت‌ مسئول‌ سوء جریانات‌ و تخلفاتی‌ خواهد بود که‌ از عدم‌ اعلام‌ به‌ موقع‌ آن‌ در کانون‌ به‌ وقوع‌ پیوسته‌ و با مدیرمسئول‌ و سایر کسانی‌ که‌ مستقیماً‌ در این‌ امور مباشرت‌ داشته‌اند، مسئولیت‌ مشترک‌ خواهد داشت.

فصل‌ پنجم‌ ـ  مقررات‌ عمومی، انحلال‌ و تسویه‌

ماده‌ 27: هرگاه‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ کانون‌ با وظایف‌ و اختیارات‌ برخی‌ از سازمانهای‌ دولتی‌ و نهادهای‌ انقلابی‌ و وزارتخانه‌ها ارتباط‌ داشته‌ باشد، انجام‌ آن‌ موکول‌ به‌ کسب‌ موافقت‌ قبلی‌ از مؤ‌سسه‌ دولتی‌ و یا نهاد و وزارتخانه‌ مربوط‌ خواهد بود.

ماده‌ 28: اعضاءی‌ هیأت‌ امنا و مدیر مسئول‌ معتقد به‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، قانون‌ اساسی‌ و ولایت‌ فقیه‌ بوده‌ و کانون‌ به‌ احزاب‌ و گروههای‌ سیاسی‌ وابستگی‌ نداشته‌ و اعضاءی‌ آن‌ به‌ نام‌ کانون‌ حق‌ فعالیت‌ حزبی‌ و گروهی‌ نخواهند داشت.

ماده‌ 29: فعالیت‌ کانون‌ نبایستی‌ با ارتقای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ و سطح‌ معلومات‌ و دانش‌ مردم‌ منافات‌ داشته‌ باشد و در کلیه‌ انتشارات‌ و تولیدات‌ خود بایستی‌ نام‌ کانون، شماره‌ مجوز و نشانی‌ آن‌ را در محل‌ مناسبی‌ درج‌ نماید.

ماده‌ 30: کانون‌ با اهداف‌ و مقاصد غیرتجاری‌ تشکیل‌ گردیده‌ و مؤ‌سسین‌ و مدیرمسئول‌ انگیزه‌ انتفاعی‌ ندارند و در صورتی‌ که‌ در اجرای‌ موضوع‌ و عملیات‌  جاری‌ منافعی‌ تحصیل‌ شود، سود حاصله‌ بر طبق‌ برنامه‌ و ضابطه‌ای‌ که‌ همه‌ ساله‌ در پایان‌ سال‌ مالی‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ امنا خواهد رسید، در راه‌ توسعه‌ و پیشبرد امور کانون‌ به‌ مصرف‌ خواهد رسید و عنداللزوم‌ قسمتی‌ از آن‌ به‌ ذخیره‌ احتیاطی‌ منظور خواهد شد. به‌ هر حال‌ عواید حاصله‌ بین‌ آنان‌ قابل‌ تقسیم‌ نبوده‌ و انجام‌ وظیفه‌ هیأت‌ امنا رایگان‌ بوده‌ و هیچ‌ گونه‌ وجهی‌ تحت‌ عنوان‌ حقوق‌ و نظایر آن‌ دریافت‌ نخواهند کرد.

ماده‌ 31: با توجه‌ به‌ اهداف‌ فرهنگی‌ و مقاصد غیرتجاری‌ و انتفاعی، هیأت‌ امنا و مدیر مسئول‌ سعی‌ و اهتمام‌ خود را در جهت‌ بقأ و استمرار فعالیت‌ کانون‌ مبذول‌ خواهند داشت‌ و ضمن‌ پرهیز و احتراز از اجرای‌ برنامه‌های‌ غیرمفید، سعی‌ خود را در جهت‌ تعمیم‌ و گسترش‌ فضای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ سالم‌ و اسلامی‌ و اعتلای‌ فرهنگ‌ عامه‌ معطوف‌ خواهند داشت‌ و این‌ اصل‌ را همواره‌ در صدر برنامه‌های‌ خود مورد نظر خواهند داشت. با وجود این‌ در صورتی‌ که‌ به‌ علت‌ حوادث‌ غیرمترقبه‌ وضعیتی‌ پیش‌ آید که‌ ادامه‌ فعالیت‌ کانون‌ به‌ مصلحت‌ نبوده‌ و میسر نباشد، انحلال‌ آن‌ با تصویب‌ اکثریت‌ سه‌ چهارم‌ هیأت‌ امنا اعلام‌ و در همان‌ جلسه، مدیر تسویه‌ای‌ به‌ انتخاب‌ هیأت‌ امنا از بین‌ اعضاء یا خارج‌ از هیأت‌ تعیین‌ خواهد شد. مدیر تسویه‌ پس‌ از پرداخت‌ دیون‌ و وصول‌ مطالبات‌ و تسویه‌ کامل، گزارش‌ تسویه‌ کانون‌ را تنظیم‌ و به‌ ضمیمه‌ گزارش‌ نهایی‌ به‌ هیأت‌ امنا تسلیم‌ خواهد نمود. مدت‌ تسویه‌ یک‌ سال‌ خواهد بود و در صورتی‌ که‌ بنا به‌ دلایل‌ توجیهی، برای‌ اعلام‌ خاتمه‌ تسویه، به‌ زمان‌ دیگری‌ نیاز باشد، این‌ مدت، با نظر هیأت‌ امنا قابل‌ تمدید خواهد بود و کلیه‌ اموال‌ و داراییهای‌ باقیمانده‌ کانون‌ پس‌ از تسویه‌ با نظر امام‌ جماعت‌ مسجد و هماهنگی‌ قبلی‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر کانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد، در اختیار مراکز مشابه‌ قرار خواهد گرفت.

تبصره‌ ـ  هرگاه‌ به‌ علت‌ عدول‌ از اهداف‌ ترسیم‌ شده‌ و عدم‌ رعایت‌ ضوابط‌ قانونی‌ انحلال‌ کانون‌ از سوی‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ مذکور اعلام‌ گردد، تسویه‌ طبق‌ مفاد ماده‌ مذکور انجام، و با نظر هیأت‌ اموال‌ و دارایی‌های‌ باقیمانده‌ در اختیار مراکز مشابه‌ قرار خواهد گرفت.

ماده‌ 32: فوت‌ یا محجوریت‌ یکی‌ از اعضاءی‌ هیأت‌ امنا و مدیرمسئول‌ موجبی‌ برای‌ انحلال‌ کانون‌ نبوده‌ و بر طبق‌ ضوابط‌ مندرج‌ در این‌ اساسنامه‌ عضو جانشین‌ برگزیده‌ خواهد شد.

ماده‌ 33: اقدامات‌ کانونها در چهارچوب‌ فعالیتهای‌ مصوب‌ در ماده‌ 8 خواهد بود و دبیرخانه‌ هیأت‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر کانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد مجاز است‌ در صورت‌ تخلفات‌ احتمالی‌ اقدامات‌ لازمه‌ قانونی‌ را معمول‌ و رأساً‌ اخذ تصمیم‌ نماید.

ماده‌ 34: این‌ اساسنامه‌ در ..... فصل‌ مشتمل‌ بر ..... ماده‌ و ....... تبصره‌ در جلسه‌ مورخ‌ ...... به‌ تصویب‌ هیأت‌ امنا رسید و دربارة‌ مسائلی‌ که‌ در آن‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ طبق‌ موازین‌ قانونی‌ حاکم‌ بر تشکیل‌ مراکز و مؤ‌سسات‌ فرهنگی‌ و دستورالعمل‌های‌ صادره‌ که‌ از سوی‌ دبیرخانه‌ ستاد عالی‌ هماهنگی‌ و نظارت‌ بر کانونهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد ابلاغ‌ خواهد شد رفتار خواهد گردید.*

نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ و مشخصات‌ و امضای‌ هیأت‌ امنا و مدیرمسئول‌ و بازرس‌ کانون‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مسجد........

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره شناسنامه

صادره

تولد

فرزند

سمت در کانون

نشانی و تلفن و امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   این اساسنامه در صد و هفتاد و ششمین جلسة مورخ 10/7/82 شورای فرهنگ عمومی تصویب شد.