اساسنامه شورای عالی جوانان

 

اساسنامه شورای عالی جوانان

مصوب دویست و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ 71/5/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی


ماده‌ 1: لزوم‌ تشکیل‌ شورای‌ عالی‌ جوانان‌

‌‌نظر به‌ اهمیت‌ و ضرورت‌ اهتمام‌ به‌ امور جوانان‌ به‌ ویژه‌ با توجه‌ به‌ میانگین‌ سنی‌ پایین‌ جامعه‌ انقلابی‌ ایران‌ و نقش‌ ارزنده‌ جوانان‌ فعال‌ و امیدوار، پر نشاط‌ و شاداب‌ و خلاق‌ و مبتکر در جهت‌ ارتقای‌ مادی‌ و معنوی‌ کشور و نسبتی‌ که‌ سرنوشت‌ این‌ نسل‌ با سرنوشت‌ جامعه‌ دارد و همچنین‌ با عنایت‌ به‌ ویژگی‌ها و مقتضیاتی‌ از قبیل‌ نوگرایی، آرمانخواهی، تشخص‌ طلبی‌ و هویت‌ جویی‌ و عشق‌ به‌ زیبایی‌ در عین‌ تمایل‌ به‌ فهم‌ استدلالی‌ و عقلی‌ استقلال‌ طلبی‌ و ورود جدی‌ به‌ صحنه‌ حیات‌ اجتماعی، آمادگی‌ برای‌ پذیرش‌ مسئولیت‌ و میل‌ به‌ آن، نیاز به‌ ابراز شخصیت، علاقه‌ به‌ تفریح‌ و نشاط‌ و کنجکاوی‌ بیشتر در امور غلیان‌ احساسات‌ و فوران‌ نیروهای‌ متراکم‌ روحی‌ و جسمی‌ که‌ معمولاً‌ ظهور، غلبه‌ و تشدید آن‌ در سنین‌ جوانی‌ و نوجوانی‌ است، شورای‌ عالی‌ جوانان‌ با اهداف‌ و وظایف‌ ذیل‌ تشکیل‌ می‌شود:

ماده‌ 2: اهداف‌

1 – رشد متعادل‌ و همه‌ جانبه‌ شخصیت‌ جوانان‌ بر اساس‌ اصول، اهداف‌ و آرمانهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌

2 – تأمین‌ نیازهای‌ فکری، اجتماعی، جسمی، روحی‌ و تلطیف‌ و هدایت‌ عواطف‌ و احساسات‌ جوانان‌

3 – فراهم‌ کردن‌ زمینه‌های‌ مشارکت‌ جوانان‌ در حیات‌ اجتماعی‌ و پیشبرد جامعه‌ و دفاع‌ از وطن‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

4- حفظ‌ و تقویت‌ نشاط‌ و شادابی‌ جوانان‌ در جهت‌ عظمت‌ و سربلندی‌ ایران‌ اسلامی‌

ماده‌ 3: وظایف‌

1 – بررسی‌ نقش‌ و عملکرد نهادها و سازمانهایی‌ که‌ در امور جوانان‌ مسئولیت‌ دارند و نیز ایجاد هماهنگی‌ در دستگاههایی‌ که‌ وظایف‌ آنها به‌ نحوی‌ با مسائل‌ جوانان‌ مربوط‌ می‌شود.

2- مطالعه‌ و تدوین‌ شیوه‌های‌ بهتر آشنا کردن‌ جوانان‌ با حقایق‌ و معارف‌ و تاریخ‌ و تمدن‌ اسلامی‌ و ایرانی‌ با همکاری‌ دستگاهها و افراد ذیصلاح‌

3- کمک‌ به‌ فراهم‌ آوردن‌ زمینه‌ داوری‌ صحیح‌ و منطقی‌ نسل‌ جوان‌ نسبت‌ به‌ تمدن‌ و فرهنگ‌ غرب‌ و تفکیک‌ جنبه‌ مثبت‌ و منفی‌ آن‌ از یکدیگر و شناخت‌ روحیه‌ انحصارطلبی‌ و ماهیت‌ استکبار

4- پشتیبانی‌ از تحقیقات‌ در مورد خصوصیات‌ روحی، اخلاقی، فکری‌ و عاطفی‌ جوانان‌ و اهتمام‌ در بهره‌گیری‌ از آنها در برنامه‌های‌ جوانان‌ و کمک‌ به‌ تربیت‌ نیروهای‌ متخصص‌ برای‌ این‌ منظور

5- معرفی‌ شخصیتهای‌ متعالی‌ برای‌ زندگی‌ انسان‌ و بخصوص‌ نسل‌ جوان‌

6- زمینه‌سازی‌ مناسب‌ برای‌ ابراز شخصیت‌ جوانان‌ و مطالعه‌ راههای‌ مبارزه‌ با سنتهای‌ ناروا و عوامل‌ برخوردهای‌ تحقیر کننده‌ جوانان‌

7- مساعدت‌ در جهت‌ ایجاد و توسعه‌ کانون‌ها و مراکز اجتماعی‌ و فعالیت‌ خلاق‌ جوانان‌ و حمایت‌ از خلاقیتهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ و علمی‌ و ورزشی‌ برای‌ جوانان‌

8- مطالعه‌ و بررسی‌ زمینه‌های‌ مناسب‌ برای‌ اشتغال‌ و ازدواج‌ جوانان‌ و حمایت‌ از ایجاد و توسعه‌ واحدهای‌ مشاوره‌ای‌

9- تصویب‌ آیین‌نامه‌های‌ شورای‌ عالی‌ جوانان، تعیین‌ نوع‌ و وظایف‌ کمیسیونهاو تعیین‌ وظایف‌ دبیر و دبیرخانه‌

ماده‌ 4: اعضای‌ شورای‌ عالی‌ جوانان‌

‌‌شورای‌ عالی‌ جوانان‌ به‌ ریاست‌ رئیس‌ جمهور (و در غیاب‌ ایشان‌ معاون‌ اول‌ رئیس‌ جمهور) تشکیل‌ می‌شود و اعضای‌ آن‌ عبارتند از:

1- وزیر آموزش‌ و پرورش‌

2- وزیر فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌

3 – وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

4- وزیر کار و امور اجتماعی‌

5 – وزیر بهداشت، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌

6 – وزیر کشور

7 – رئیس‌ سازمان‌ صدا و سیما

8- رئیس‌ سازمان‌ تربیت‌ بدنی‌

9- مشاور رئیس‌ جمهور در امور زنان‌

10 – دبیر شورا که‌ توسط‌ رئیس‌ شورا انتخاب‌ می‌شود.

11- چهار نفر از زنان‌ و مردان‌ صاحب‌ نظر و متعهد به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌

تبصره‌ – افراد بند 11 به‌ مدت‌ سه‌ سال‌ با حکم‌ رئیس‌ جمهور منصوب‌ می‌شوند و انتخاب‌ مجدد آنان‌ بلامانع‌ است.

ماده‌ 5: کمیسیونهای‌ شورا

‌‌شورای‌ عالی‌ جوانان‌ بنا به‌ اقتضا و به‌ تناسب‌ ضرورتها و اولویتها و به‌ منظور طراحی‌ و برنامه‌ریزی‌ مسائل‌ جوانان‌ اقدام‌ به‌ تشکیل‌ کمیسیونهای‌ تخصصی‌ می‌نماید که‌ زیر نظر دبیرخانه‌ اداره‌ خواهند شد.

ماده‌ 6: این‌ اساسنامه‌ در 6 ماده‌ و یک‌ تبصره‌ در تاریخ‌ 1371/5/6 به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ رسید.