اخبار

معابر و خیابان‌ها با اسامی مفاخر اسلامی و ملی نام‌گذاری می‌شود

معابر و خیابان‌ها با اسامی مفاخر اسلامی و ملی نام‌گذاری می‌شود
شورای مرکزی نظارت بر نام‌گذاری معابر، خیابان‌ها، اماکن و موسسات عمومی، بر ضرورت نظارت دقیق و کارشناسی نسبت به نام‌گذاری موسسات عمومی و همچنین معابر ، خیابان ها و اماکن، براساس مفاخر اسلامی و ملی کشور تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور، نخستین نشست شورای مرکزی نظارت بر نام‌گذاری معابر، خیابان‌ها، اماکن و موسسات عمومی با حضور سیدمجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی و مهدی جمالی‌نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و نمایندگان دستگاه‌ها در محل وزارت کشور برگزار شد. در این نشست، اعضا بر ضرورت ساماندهی نام‌گذاری‌ها در یک بستر سامانه‌ای تاکید کردند.
جمالی‌نژاد بر ضرورت استفاده از سامانه‌های موجود در رصد دقیق نام‌گذاری معابر و خیابان‌های شهر، تاکید کرد و گفت: تلاش داریم با تقویت سامانه‌های موجود از اسامی تکراری در خیابان‌ها و معابر شهر جلوگیری کنیم.
وی وجود ساختار برنامه‌ریزی شده و منظم در این خصوص را ضروری دانست و  ادامه داد: با طراحی و تقویت سامانه، همه نام‌های خیابان‌ها و معابر شهری بارگذاری می شوند.
معاون عمرانی وزیر کشور با بیان اینکه بسیاری از اسامی خیابان ها و معابر با فرهنگ عمومی منطقه تناسب دارد، اظهار کرد: هر گونه تغییر این اسامی بایستی با در نظر گرفتن ملاحظات بومی و اجتماعی هر منطقه باشد.
قرار شد این نشست، به صورت فصلی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها در محل وزارت کشور برگزار شود.

۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۲:۴۶