اخبار

کارگروه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در خراسان رضوی تشکیل می شود

کارگروه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در خراسان رضوی تشکیل می شود
در پی تصویب «سند برنامه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب» در شورای فرهنگ عمومی کشور و به منظور ارائه راهکارهای فرهنگی در جهت اجرای این سند ، کارگروه استانی برنامه ترویج فرهنگ بهینه آب با حضور نمایندگان دستگاه­ های ذیربط در خراسان رضوی فعال می شود.

نخستین نشست مشترک دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی با مدیران شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی برگزار شد.

مجتبی اطمینان در نشست مشترک با تشریح ساختار و وظایف شوراهای فرهنگ عمومی گفت: برنامه محوری و تدوین برنامه های عملیاتی و اسناد تخصصی از رویکرد های جدی شورای فرهنگ عمومی کشور در طول دوسال اخیر بوده و در  راستای ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب برای ایجاد باور عمومی و ضرورت توجه جدی به مصرف و استفاده بهینه آب سند تخصصی  با همکاری وزارت نیرو تهیه شده است.

وی با اشاره به بحران جدی کمبود آب و ضرورت اقدامات هدفمند فرهنگی برای مدیریت مصرف بهینه ، تشکیل کارگروه استانی و تدوین برش استانی سند با تاکید بر ظرفیت های فرهنگی نهادهای فرهنگی و علمی استان خراسان رضوی به ویژه آستان قدس رضوی و همچنین بهره گیری از توانمندی تشکل های مردم نهاد را محورهای اصلی برای تحقق این مهم برشمرد.

۱۵ شهریور ۱۴۰۰ ۰۰:۳۲