مصوباتمصوبات سال 1389انتخاب یک عضو جدید شورای فرهنگ عمومی

انتخاب یک عضو جدید شورای فرهنگ عمومی

مصوبه «انتخاب یک عضو جدید شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۶۷۹ مورخ ۸۹/۱۰/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنا به پیشنهاد مورخ ۸۹/۵/۲۵ نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:
- «نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران»