مصوباتمصوبات سال 1378‌بیانیه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در دعوت‌ به‌ حضور مردم‌ در روز قدس‌

 

‌بیانیه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در دعوت‌ به‌ حضور مردم‌ در روز قدس‌

مصوب‌ جلسه مورخ 1378/10/10 شورای فرهنگ عمومی

 

     ‌ملت‌ ما ملتی‌ است‌ که‌ باایمان‌ صادقانه‌ اسلامی‌ و در سایة‌ فضل‌ پروردگار، نظام‌ اسلامی‌ را محقق‌ نمود و با استقامت‌ و پافشاری‌ به‌ اهداف‌ والای‌ الهی‌ واستمرار مجدانه‌ به‌ صراط‌ انبیأ و اولیا و ایستادگی‌ در حمایت‌ از مظلومین‌ و ستیزه‌ با ستمگران‌ و مجاهدت‌ در راه‌ قسط‌ و عدل‌ اسلامی‌ توانسته‌ است‌ فروغ‌ امید را دردل‌ محرومان‌ سراسر جهان‌ زنده‌ نگه‌ دارد و ازتهدیدها و فشارها نهراسیده، و با فداکاریهای‌ بسیار پرچم‌ معزز اسلام‌ را برافراشته‌ نگاهداشته‌ است. دشمنی‌ امروز استکبار بخاطر استقلال‌ و بیداری‌ مردم‌ و پایبندی‌ عمیق‌ آنها به‌ اسلام‌ است. روز قدس‌ آخرین‌ جمعه‌ ماه‌ قرآن‌ و صیام، روز وحدت‌ مسلمین‌ و روز حرکت‌ به‌ سمت‌ گسترش‌ ایمان‌ اسلامی‌ و روز حمایت‌ از مبارزات‌ مسلمانان‌ جهان‌ است. شورای‌ فرهنگ‌ عمومی، مردم‌ کشور را به‌ حضور فعال‌ در برگزاری‌ مراسم‌ روز قدس‌ فرا می‌خواند و به‌ یاد امام‌ بزرگواری‌ که‌ احیاگر اسلام‌ در قرن‌ اخیر است‌ از آحاد مردم‌ می‌خواهد همچنان‌ صلابت‌ اسلامی‌ و پایداری‌ ملت‌ مسلمان‌ ایران‌ را با فریادهای‌ تندرآسا بر استکبار جهانی‌ اعلام‌ کنند. انشاءالله‌ مرضی‌ خدای‌ متعال‌ و حافظ‌ سعادت‌ دنیوی‌ و اخروی‌ مسلمانان‌ جهان‌ باشد.