مصوباتمصوبات سال 1375ضوابط‌ و مقررات‌ تأسیس‌ مراکز، مؤ‌سسات، کانونها وانجمن‌های فرهنگی‌ و نظارت‌ بر آنها

ضوابط‌ و مقررات‌ تأسیس‌ مراکز، مؤ‌سسات، کانونها وانجمن‌های فرهنگی‌ و نظارت‌ بر آنها

 

ضوابط‌ و مقررات‌ تأسیس‌ مراکز، مؤ‌سسات، کانون ها وانجمن‌هایفرهنگی‌ و نظارت‌ بر آنها

مصوب‌ 1375/8/8 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی

 

      ‌به‌ استناد اهداف‌ و وظایف‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی، به‌ ویژه‌ بندهای‌ 2 و 3 و 4 و تبصره‌ بند 3 از قسمت‌ (ب) ، مصوبه‌ مورخ‌ 64/12/5 شورای‌ عالی‌ به‌ منظور تحقق‌ اهداف‌ و اجرای‌ وظایف‌ قانونی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ مصوب‌ 65/12/12 خصوصاً‌ 24ـ 23ـ 22ـ 19ـ 17ـ 16  ماده‌ 2 قانون، ضوابط‌ و مقررات‌ تأسیس‌ مراکز، مؤ‌سسات، کانون‌ها وانجمن‌های‌ فرهنگی‌ و نظارت‌ بر فعالیت‌ آنها بدین‌ شرح‌ تصویب‌ می‌شود:

 

فصل‌ اول‌ ـ  کلیات‌ و تعاریف‌

ماده‌ 1: مراکز، مؤ‌سسات، کانونها و انجمن‌های‌ فرهنگی، تشکیلاتی‌ است‌ که‌ با اهداف‌ و مقاصد فرهنگی‌ اعم‌ از انتفاعی‌ یا غیرانتفاعی‌ (بر طبق‌ ماده‌ 584 قانون‌ تجارت‌ و آیین‌نامه‌ اصلاحی‌ ثبت‌ تشکیلات‌ و مؤ‌سسات‌ غیرتجاری‌ مصوب‌ 1337) و براساس‌ شرایط‌ مندرج‌ در این‌ ضوابط‌ به‌ مسئولیت‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ اعم‌ از دولتی، عمومی‌ و خصوصی، افراد واجد شرایط‌ برای‌ فعالیت‌ در یک‌ یا چند قلمرو فرهنگی، هنری‌ و سینمایی‌ و مطبوعاتی‌ با سرمایه‌ ایرانی‌ تشکیل‌ می‌دهند و وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ مجوز تأسیس، نظارت‌ بر فعالیتها و انحلال‌ آنها را صادر می‌کند.

تبصره‌ 1 ـ مراکز، مؤ‌سسات، انجمن‌ها و کانون‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ از شمول‌ این‌ مصوبه‌ خارج‌ است.

تبصره‌ 2 ـ مراکز، مؤ‌سسات، انجمن‌ها و کانون‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌ دولتی‌ یا وابسته‌ به‌ دولت‌ بر اساس‌ ضوابط‌ دیگری‌ تأسیس‌ خواهد شد و از شمول‌ این‌ مصوبه‌ خارج‌ است.

تبصره‌ 3 ـ مراکزی‌ مانند عکاسی‌ها، کتابفروشی‌ها، تکثیر و فروش‌ نوار و همچنین‌ مراکز تکثیر و وابسته‌ به‌ صنعت‌ چاپ‌ از شمول‌ این‌ مصوبه‌ خارج‌ است.

ماده‌ 2: وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ بر طبق‌ مقررات‌ و شرایط‌ مندرج‌ در این‌ ضوابط‌ پس‌ از بررسی‌ صلاحیت‌ مؤ‌سس‌ یا مؤ‌سسان‌ ومدیر مسئول‌ و با توجه‌ به‌ اهداف‌ و موضوعات‌ فرهنگی‌ مندرج‌ در اساسنامه‌ آنها که‌ مصادیق‌ و قلمرو آن‌ حسب‌ مورد از سوی‌ وزارتخانه‌ مشخص‌ خواهد شد نسبت‌ به‌ صدور مجوز تأسیس‌ تصمیم‌ خواهد گرفت.

ماده‌ 3: تأسیس‌ مراکز فرهنگی‌ اقلیتهای‌ دینی‌ رسمی‌ کشور در محدوده‌ امور آن‌ اقلیت، منوط‌ به‌ اخذ مجوز این‌ ضوابط‌ است.

ماده‌ 4: تأسیس‌ مراکز فرهنگی‌ موضوع‌ این‌ ضوابط‌ از طرف‌ سفارت‌خانه‌های‌ کشورهای‌ خارجی‌ و سازمانهای‌ آزادیبخش‌ یا اشخاص‌ غیرایرانی‌ با رعایت‌ قوانین‌ راجع‌ به‌ خارجیان‌ مقیم‌ ایران‌ و تأیید وزارت‌ امور خارجه‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ تصویب‌ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ خواهد رسید.

ماده‌ 5: اهداف‌ فرهنگی‌ مصرح‌ در اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ الهام‌ بخش‌ فعالیتها و هدفهای‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اساسنامه‌ مراکز، مؤ‌سسات‌ و کانونها و انجمن‌های‌ فرهنگی‌ است‌ و این‌ قبیل‌ مراکز باید در اساسنامه‌ تنظیمی‌ به‌ رعایت‌ کامل‌ قوانین‌ ومقررات‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌