مصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1395اولویت های دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 1396

 

اولویت های دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 1396

)مصوب جلسه 676 مورخ 1395/11/12شورای فرهنگ عمومی)

 

در جلسه 676 مورخ 12/11/1395 شورای فرهنگ عمومی اولویت های دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 1396 به شرح ذیل به تصویب رسید:

1 – سبک زندگی و خانواده (الگوی مصرف)

2 – اخلاق عمومی (تحول ارزش ها، ارتقای سطح آموزش فرهنگی، نقد پذیری، قانون گرای)

3 – گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی (بسط و گسترش عدالت اجتماعی، وجدان کاری و انضباط اجتماعی، مسئولیت پذیری، تقویت روحیه کار جمعی و توجه به مصالح ملی و جمعی، روزی حلال، خرد ورزی و منطق گرایی، ساماندهی و گسترش فعالیت های مردمی در عرصه فرهنگ)

4 – آسیب های اجتماعی (بی انضباطی و قانون گریزی (تصادفات و سرقت)، حاشیه نشینی، اعتیاد و مشروبات الکلی و مواد مخدر، بی همسر بر اثر طلاق، زنان سرپرست خانوار، بی هویتی، بیکاری، بی حجابی، بدحجابی، خشونت، فرار از خانه، مفاسد اخلاقی، گروه های انحرافی، زندانیان)

5 – سرمایه اجتماعی (امید به آینده، روحیه نشاط و شادابی، مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی، اعتماد به دولت و نهادهای حکومتی، رضایت اجتماعی، سلامت فرهنگی، اعتماد به رسانه های جمعی داخلی ، اتحاد و انسجام ملی و وحدت اسلامی)


دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی