مصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1391اصلاح بندهایی از سند نهضت مطالعه مفید

اصلاح بندهایی از سند نهضت مطالعه مفید

اصلاح بندهایی از سند نهضت مطالعه مفید

مصوب جلسه 576 مورخ 1391/4/20 شورای فرهنگ عمومی

 

در جلسه 576 مورخ 20/4/1391 شورای فرهنگ عمومی موضوع «اصلاح بندهایی از سند نهضت مطالعه مفید» (مصوب جلسه 673 مورخ 4/8/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) مطرح شد و اصلاحات این سند به شرح ذیل به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید:

ماده7 ریاست و دبیرخانه کمیته:

ریاست کمیته به عهده دبیر کل نهاد کتابخانه­ های عمومی کشور و دبیرخانه کمیته در آن نهاد مستقر خواهد بود.

ماده9 کمیته­ های استانی:

به منظور تحقق مفاد طرح «نهضت مطالعه مفید» در سراسر کشور، کمیته­ هایی با حضور مدیران کل و رؤسای ادارات همطراز در ماده 6 در استان­ها و شهرستان­های کشور تشکیل می­ گردد. ریاست این کمیته­ ها در استان به عهدة رؤسای انجمن کتابخانه­ های عمومی استان «استاندار» و در شهرستان «فرماندار» و دبیر کمیته در استان و شهرستان به ترتیب مدیرکل و مدیر نهاد کتابخانه­ های عمومی و دبیرخانه آن نیز در نهاد کتابخانه­ های عمومی هر استان و شهرستان مستقر می­ گردد.

ماده6 معرفی و اعضای کمیته: (اضافه شدن 2 دستگاه به اعضای قبلی)

1ـ دانشگاه آزاد اسلامی

2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

 

این مصوبه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردیده و برای اجرا لازم است به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.