مصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1374محورهای اساسی الگوی بررسی وضع فرهنگ عمومی

محورهای اساسی الگوی بررسی وضع فرهنگ عمومی

 

‌محورهای‌ اساسی‌ الگوی‌ بررسی‌ مطالعه‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌

مصوب‌جلسه 213 مورخ  1374/6/6 شورای فرهنگ عمومی

 

1-     شناخت‌ جامعه‌ آماری‌

1-1-          توزیع‌ بر حسب‌ محل‌ سکونت‌

1-2-          ترکیب‌ جنسی‌ و سنی‌ جمعیت‌

1-3-          ترکیب‌ تحصیلی‌

1-4-          ترکیب‌ شغلی‌ و درآمدی‌

1-5-          ترکیب‌ دینی‌ و مذهبی‌

1-6-          ترکیب‌ قومی‌ ـ  زبانی‌

 

2-      آگاهی‌ها، باورها، نگرشها و رفتارهای‌ مذهبی‌

2-1-          باورها و نگرشهای‌ مذهبی‌

2-2-          رفتارهای‌ مذهبی‌

2-3-          انتظارات‌ و طرز تلقی‌ از دین‌

2-4-          روش‌ پاسخ‌ به‌ سؤ‌الات‌ دینی‌

2-5-          مفاهیم‌ ثواب‌ و گناه(رابطه‌ ثواب‌ و گناه‌ با فعالیتهای‌ اجتماعی‌ و ارتباط‌ انسانها با یکدیگر)

2-6-          رابطه‌ اخلاق‌ و مذهب(مردم‌ تا چه‌ حد اخلاق‌ را مقوله‌ دینی‌ می‌دانند. یا اخلاق‌ مردم‌ تا چه‌ حد مبتنی‌ بر دین‌ است)

 

3-      فرهنگ‌ سیاسی (فرآیند توسعه‌ سیاسی‌ یا میزان‌ توسعه‌ یافتگی‌ سیاسی)

3-1-           اعتقاد به‌ دولت‌ و مشروعیت‌ نهادهای‌ سیاسی‌

3-2-          مشارکت‌ سیاسی‌

3-3-          بعد فراملیتی‌ مشارکت‌ سیاسی‌

3-4-          تحزب‌ و تشکل‌ و حساسیت‌ سیاسی‌

3-5-          الگوی‌ تصمیم‌گیری‌ سیاسی‌

3-6-          ملیت‌ گرایی‌ و قوم‌ مداری‌

3-7-          قانون‌ و رفتار قانونی‌

3-8-          روشهای‌ خشونت‌آمیز در سیاست‌

3-9-          آزادی(حدود و جایگاه‌ آن)

 

4-     فرهنگ‌ توسعه‌ اقتصادی‌

4-1-          تمتع‌ و بهره‌وری‌ از طبیعت‌

4-2-          فن‌آوری‌ و نوآوری‌

4-3-          نظم‌ و سازماندهی‌ اقتصادی(منطق‌ کار گروهی، بهبود مدیریت)

4-4-          الگوی‌ تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌

4-5-          انتظارات‌ از دولت(نقش‌ مطلوب‌ اقتصادی‌ دولت)

4-6-          تصور فرد از عدالت‌ اقتصادی‌

4-7-          فرهنگ‌ مصرف‌

5-      باورها، نگرشها و رفتارهای‌ خانوادگی‌

5-1-          معیارها و روشهای‌ ازدواج‌ و همسرگزینی‌

5-2-          زن، مرد و همسر ایده‌آل‌

5-3-          ابعاد و انواع‌ خانواده‌

5-4-          نقش‌ و وظایف‌ افراد خانواده‌

5-5-          الگوها و ارزشهای‌ خانوادگی‌

5-6-          روابط‌ و تفاهم‌ خانوادگی‌

 

6-        روابط‌ و ارزشهای‌ اجتماعی‌

6-1-          اعتماد متقابل‌ عمومی‌

6-2-          مشکلات‌ و آسیب‌های‌ اجتماعی‌

6-3-          پایگاه‌ اجتماعی‌ و عوامل‌ تحرک‌ اجتماعی‌

6-4-          آرزوها و انتظارات‌ و آرمانها

6-5-          خرسندی‌ از زندگی‌

6-6-          نحوه‌ گذران‌ اوقات‌ فراغت‌

6-7-          پوشش‌ و حجاب‌

6-8-          میزان‌ مشارکت‌ اجتماعی‌

6-9-          نظم‌ و انضباط‌ اجتماعی‌

 

7-      رسانه‌های‌ ارتباط‌ جمعی‌

7-1-          رادیو

7-2-          تلویزیون‌

7-3-          سینما و تئاتر

7-4-          مطبوعات‌

7-5-          منابر و خطابه‌ها

7-6-          ویدئو

7-7-          ماهواره‌

7-8-          انتظار از رسانه‌ها، میزان‌ استفاده‌ از رسانه‌ها، کارکرد رسانه‌ها و ...

     ‌این‌ مصوبه‌ در دویست‌ و سیزدهمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 74/6/6 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ مطرح‌ و تصویب‌ شد و مقرر گردید طرح‌ تفصیلی‌ نحوه‌ مطالعه‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌ توسط‌ دبیرخانه‌ آماده‌ و تدوین‌ شود.*


   در برنامة سوم توسعه به منظور شناخت تحولات فرهنگی جامعه، افزایش کارآیی دستگاه‌های فرهنگی، ساماندهی مجموعة فعالیت‌های مؤثر بر فرهنگ عمومی جامعه مطرح و مقرر شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر دو سال یک بار تحولات مربوط به تغییرات فکری و بینشی جامعه را تعیین و برای بررسی در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.