کلمه ملت

 ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

اعلای کلمه ملت در گرو اعلای کلمه اسلام و اعلای کلمه اسلام در گرو اعلای کلمه ملت است.داستان ایران و اسلام داستانی شگفت انگیز است. ایرانیان هر چند با تانی اما عمیقا ایران را پذیرفتند و اسلام هم در مقابل ایران را به جایی رساند که مرحوم شریعتی می نویسد:"«اسلام را نگاه کنید، در همان بیست سال اول به اندازه ای چهره های درخشان طلوع می کند که در هزار سال ایران باستانی هرچه می گردی یکیش را نمی یابی!این اواخر، در زمان انوشیروان و بعد از او به اسم چند طبیب و حکیم بر می خوریم اما چه زود دماغ سوخته می خرند! اسم ها همه خارجی است، بختیشوع و… آری، این ها دانشمندان روم شرقی اند که از ترس مسیحی شدن ژوستی نین دررفته اند و به اینجا آمده اند و دانشگاه گندی شاپور را ساخته اند، پناهندگان سیاسی اند. پس اوّلین دانشگاه ما را هم در عصر طلایی باستان، یونانی ها ساختند!پس چرا پس از اسلام، همین ملّت یائسه و عقیم، چنان یکباره شگفت و بنیانگذار دانشگاه ها و مدرسه ها و کتابخانه های بی نظیر در عالم (حتّی امروز) و صاحب آن همه کشف و کرامات در عالم بشری شد و سلطه نبوغ علمی و هنری و فکری و سیاسی اش از چین تا شمال افریقا و جنوب اروپا سایه افکند و دامنه اش تا قلب اروپای قرون وسطی و رنسانس و اروپای جدید هم رفت؟"در دوره صفویه، ایران یکپارچه از نو متولد شد و اگر نبود صفویه، اثری از ایران نمی ماند. در جنگهای ایران و روس، علما هر چند مشروعیت قاجار را قبول نداشتند اما شیخ جعفر کاشف الغطاء در کتاب کشف الغطاء و سید علی طباطبایی در ریاض المسائل و دیگران و دیگران علیه روس ها فتوا دادند و نه تنها فتوا دادند از مرجع تقلید گرفته تا علمای دیگر صدها نفر در اردوگاه جنگی حاضر شدند و اگر نبود خیانتها، مناطق از دست رفته بازپس گرفته می شد.در جنبش تحریم تنباکو، مرحوم میرزای شیرازی اعلای کلمه ملت را مساوی اعلای کلمه اسلام دانست و مردانه در مقابل سلطه خارجی ایستاد.در قرارداد 1919 و فروش ایران به انگلستان، مدرس ها و کاشانی ها ایستادند و در ملی شدن صنعت نفت، اگر نبود کاشانی و نواب، هیچگاه نفت ملی نمی شد.این علما بودند که در حمایت از کالای داخلی در بزنگاه تاریخی قرن 19 فتوا دادند و بی توجهی ها و دست نشانده ها باعث شد که ایران از قطار پیشرفت واقعی عقب بیفتد.اگر اسلام نبود ایران در تصرف عراق درآمده بود چنانچه قبلا از آن در دوره پهلوی خاک ایران را بخشیدند.این امام راحل بود که در مقابل کاپیتولاسیون فریاد برآورد و از تحقیر ملی، ضجه زد و نقطه جرقه اصلی انقلاب را می توان از همین 43 برشمرد.اما در تمام این مدت، روشنفکران غربزده و به قول جلال آل احمد، فکلی های مستفرنگ یا برای فروش بخشی از ایران رشوه می گرفتند و یا آنچنانچه در داستان "آی باکلاه، آی بی‌کلاه" به کنایه گفته از دور نظاره گر بودند.تاریخ پر است از خیانت روشنفکران غربزده به ایران.امروز نیز جمهوری اسلامی حافظ ایران است و ایران محور تمدنی نوین که ان شالله عالم گیر خواهد شد.دفاع از حرم جمهوری اسلامی یعنی دفاع از ایران و دفاع از اسلام

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.