اخبار

شناسایی محتوا و ساختار ارزش ها و گستره عوامل همبسته با ارزش ها در جمعیت نوجوان ایرانی

این پژوهش به منظور بررسی ترجیحات ارزشی و تعیین عوامل موثر بر طراز های ارزشی در خلال دوره های پیش نوحوانی تا نوجوانی تدوین شده است. وارسی تحول الگوهای جهت گیری ارزشی در خلال دوره نوجوانی، تعیین مولفه های ارزشی نوجوانان و عواملی که بر تغییر پذیری طرازهای این مولفه ها موثرند، به منزله دستیابی به شناختی است جامع از فرایند انتقال و بازسازماندهی ارزش های جانعه در برهه حساس نوجوانی، هدف اصلی این پروژه، دستیابی به الگوهای جهت گیری ارزشی نوجوانان و تعیین عوامل موثر بر شکل گیری این الگوهاست.

با انجام این طرح عملا می توان به نتایجی دست یافت که اهم آن عبارتند از:

الف) فراهم آوردن امکان سیاستکذاری ها و تدوین برنامه های فرهنگی به تناسب شناخت از نوجوان و تعیین کننده های (به مانند جنس، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و ...) نگرش آنها.

ب) یکپارچه سازی قلمروهای مختلف توسعه و حفاظت فرهنگی از نوجوان در پرتو شناخت از قلمروهای ارزشی نوجوانان و رسوخ یافته ه ای پژوهش در قالب برنامه های مدون.

ج) فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای سازماندهی و برنامه ریزی ها در حیطه بهداشت روانی جامعه و پیشگیری از زمینه های بزهکاری نوجوانان.

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۵۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید